Kotkan kaupungin hallintosääntö

Request to:
Kotka
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Tahtoisin saada tutkittavaksi Kotkan kaupungin voimassa olevan hallintosäännön.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kotkan kaupungin hallintosääntö [#1090]
Date
Oct. 9, 2020, 8:18 p.m.
To
Kotka
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tahtoisin saada tutkittavaksi Kotkan kaupungin voimassa olevan hallintosäännön.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 6 months agoOct. 9, 2020, 8:20 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kotka.
From
=?utf-8?q?Laakkonen_P=C3=A4ivi?= <paivi.laakkonen@kotka.fi> – Kotka
Subject
Kotkan kaupungin hallintosääntö
Date
Oct. 12, 2020, 8:04 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei! Oheisena Kotkan kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö löytyy myös Kotkan kaupungin nettisivuilta https://www.kotka.fi/kotkan-kaupunki/... Ystävällisin terveisin Päivi Laakkonen Hallintosihteeri Kotkan kaupunki Hallintoyksikkö P. 040 688 3626
  1. 3 years, 6 months agoOct. 12, 2020, 8:05 a.m.: Received an email from Kotka.
  2. 3 years, 6 months agoOct. 17, 2020, 12:18 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.