This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Kotikonnuntie 9 ylätalo

Request to:
Helsingin poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Käsiraudoissa ambulanssiin, jossa sidottuna ja Malmin sairaalassa seka tajuttomana Auroraan. Soutin itse apua, kun arvo säilytykseen ja kuormasta huoeni. En saanut säilytykseen. Minut vietiin virijen lähdettya tai muiden 16092019

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kotikonnuntie 9 ylätalo [#847]
Date
Oct. 21, 2019, 7:55 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Käsiraudoissa ambulanssiin, jossa sidottuna ja Malmin sairaalassa seka tajuttomana Auroraan. Soutin itse apua, kun arvo säilytykseen ja kuormasta huoeni. En saanut säilytykseen. Minut vietiin virijen lähdettya tai muiden 16092019
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Oct. 21, 2019, 7:55 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoOct. 21, 2019, 7:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:28 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Oct. 25, 2019, 12:51 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Kiitos tiedosta . Jouduin sidittuna ja käsiraudoissa Malmin sairaalaan ambulanssilla, jissa sidottuna. Tajuttomana Auroraan, jossa väkisin mua yhä pidetään Kiitos tiedosta Käsiraudoissa ja sidottuna Malmin sauraalaan, jossa sidittuna. Tajuttomana Auroraan, jossa yha vakisin pidetään. Haluan apua, jotta paasen sairaalasta. Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Oct. 25, 2019, 12:52 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:52 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:53 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 2, 2019, 11:47 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta viela tietooni ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 2, 2019, 11:48 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 11:48 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 2, 2019, 11:49 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta viela tietooni ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 11:49 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 2, 2019, 11:49 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 11:49 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 11:50 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 2, 2019, 12:27 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta tietooni. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu>><<Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 2, 2019, 12:27 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:28 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 2, 2019, 12:29 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta tietooni' ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu>><<Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 2, 2019, 12:29 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:30 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 2, 2019, 12:34 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta tietopyyntooni 847 ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 2, 2019, 12:34 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:35 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 2, 2019, 12:36 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta tietopyyntoon 847 ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 2, 2019, 12:36 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:37 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 2, 2019, 12:38 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Vastausta tietopyyntooni ei ole tullut tuetooni viela ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 2, 2019, 12:38 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:39 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:39 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 2, 2019, 12:47 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta, jonka haluan. Lahetin äsken pyynnon vastauksesta ja tama palasi sähköpostiini' ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 2, 2019, 12:47 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:48 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 12:49 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 9, 2019, 10:15 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Odotan vastausta tietopyyntooni, jonka lahetin. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 9, 2019, 10:15 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 9, 2019, 10:16 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 9, 2019, 10:32 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 16, 2019, 10:37 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, ...Sama viesti lahti vahingossa monesti tietopyynto.fi kautta ja sain väärää tietoa sisältävän vastauksen. Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 16, 2019, 10:37 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 23, 2019, 10:50 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Sama viesti lahti vahingossa monesti tietopyynto.fi kautta ja sain väärää tietoa sisältävän vastauksen ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 23, 2019, 10:51 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 6 months agoNov. 23, 2019, 10:51 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 6 months agoNov. 23, 2019, 10:52 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 30, 2019, 11:18 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Taas lauantaina aamulla kymmeniä ilmoituksia tietopyynto.fi kautta ja sain väärää tietoa sisältävän vastauksen aiemmin enka nyt uutta vastausta ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 30, 2019, 11:19 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 6 months agoNov. 30, 2019, 11:19 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 6 months agoNov. 30, 2019, 11:20 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Nov. 30, 2019, 11:21 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Sama viesti lahti vahingossa monesti tietopyynto.fi kautta ja sain väärää tietoa sisältävän vastauksen aiemmin enka nyt uutta vastausta ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 30, 2019, 11:21 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 6 months agoNov. 30, 2019, 11:21 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 6 months agoNov. 30, 2019, 11:22 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Dec. 7, 2019, 11:28 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Taas lauantaina aamulla kymmeniä ilmoituksia tietopyynto.fi kautta ja sain väärää tietoa sisältävän vastauksen aiemmin enka nyt uutta vastausta huomannut. Joudun vastaamaan vahingossa monesti tietopyynto.fi kautta Tietopyyntööni "Kotikonnuntie 9 ylätalo" (21.10.2019, #847) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 33 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Dec. 7, 2019, 11:28 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Taas lauantaina aamulla kymmeniä ilmoituksia tietopyynto.fi kautta ja sain väärää tietoa sisältävän vastauksen aiemmin enka nyt uutta vastausta huomannut. Joudun vastaamaan vahingossa monesti tietopyynto.fi kautta Tietopyyntööni "Kotikonnuntie 9 ylätalo" (21.10.2019, #847) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 33 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Dec. 7, 2019, 11:28 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Dec. 7, 2019, 11:28 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Taas lauantaina aamulla kymmeniä ilmoituksia tietopyynto.fi kautta ja sain väärää tietoa sisältävän vastauksen aiemmin enka nyt uutta vastausta huomannut. Joudun vastaamaan vahingossa monesti tietopyynto.fi kautta Tietopyyntööni "Kotikonnuntie 9 ylätalo" (21.10.2019, #847) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 33 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 847 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Dec. 7, 2019, 11:28 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 11:28 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Dec. 7, 2019, 11:28 a.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki << Nimi poistettu >> . 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 11:29 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 11:29 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 3. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 11:29 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 4. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 11:30 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 5. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 11:30 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
VS: Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#847]
Date
Dec. 10, 2019, 1:45 p.m.

Hyvä vastaanottaja, olette lähettänyt Helsingin poliisilaitokselle useita, osittain samansisältöisiä tietopyyntöjä Tietopyyntö-portaalista [#801]; [#805]; [#810]; [#814]; [#817]; [#820]; [#822]; [#825]; [#827]; [#828]; [#830]; [#831]; [#832]; [#834]; [#835]; [#837]; [#838]; [#841]; [#843]; [#844]; [#846]; [#847]. Helsingin poliisilaitos ei toimita salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja julkiseen portaaliin. Lähettäjä: Päivi Tonteri, tietopalveluesimies Helsingin poliisilaitos Puhelin, vaihde: 0295 47 0011 Faksi, kirjaamo: 0295 41 1622 <<sähköpostiosoite>> Pasilanraitio 11, PL 11, 00241 Helsinki
 1. 4 years, 6 months agoDec. 10, 2019, 1:46 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.