Korvauksetta myönnetyt metsästysluvat

Request to:
Metsähallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Metsähallituksen eräpalvelun korvauksetta tai alennetulla hinnalla myöntämien kanalintujen metsästyslupien tiedot vuodelta 2020 (henkilön nimi ja lupaa koskevat metsästysalueet). Pyydän tiedot myös Metsähallituksen oman henkilökunnan osalta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Korvauksetta myönnetyt metsästysluvat [#1145]
Date
Dec. 8, 2020, 7:47 p.m.
To
Metsähallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Metsähallituksen eräpalvelun korvauksetta tai alennetulla hinnalla myöntämien kanalintujen metsästyslupien tiedot vuodelta 2020 (henkilön nimi ja lupaa koskevat metsästysalueet). Pyydän tiedot myös Metsähallituksen oman henkilökunnan osalta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 11 months agoDec. 8, 2020, 7:47 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
From
Kirjaamo <kirjaamo@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
Automaattinen vastaanottosanoma
Date
Dec. 8, 2020, 7:48 p.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Metsähallituksessa. Ert meddelande har mottagits av Forststyrelsen. Your message has been received by Metsähallitus.
  1. 2 years, 11 months agoDec. 8, 2020, 7:49 p.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
Kirjaamo <kirjaamo@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
VS: Korvauksetta myönnetyt metsästysluvat [#1145]
Date
Dec. 9, 2020, 4:17 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Pyynnöstä vahvistamme, että viestinne on saapunut Metsähallitukseen. Se on rekisteröity Asiaan MH 7496/2020. Ystävällisin terveisin Metsähallitus Kirjaamo [Kuva, joka sisältää kohteen pullo, musta, punainen, valokuva Kuvaus luotu automaattisesti] Metsähallitus PL 94 (Ratatie 11) 01301 Vantaa Finland +358 (0)40 503 8094 +358 (0)206 39 5913 Virallinen sähköposti osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.metsa.fi<http://www.metsa.fi/> LinkedIn: Metsahallitus Twitter: @metsahallitus<https://twitter.com/metsahallitus> Facebook: Metsähallitus<http://www.facebook.... #metsähallitus Luonnon arvon vastuullista kehittämistä yli sukupolvien.
  1. 2 years, 11 months agoDec. 9, 2020, 4:18 p.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
Putaala Ahti <ahti.putaala@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
MH 7496/2020:1 - << Nimi poistettu >> Kuivalaisen tietopyyntö, korvauksetta myönnetyt metsästysluvat
Date
Dec. 15, 2020, 8:54 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Olen saanut käsiteltäväkseni 8.12.2020 Metsähallituksen kirjaamoon lähettämänne tietopyynnön: " Pyydän Metsähallituksen eräpalvelun korvauksetta tai alennetulla hinnalla myöntämien kanalintujen metsästyslupien tiedot vuodelta 2020 (henkilön nimi ja lupaa koskevat metsästysalueet). Pyydän tiedot myös Metsähallituksen oman henkilökunnan osalta." Pyytämänne tietojen kerääminen ja listaaminen eri järjestelmistämme vaatii sen verran työaikaa, erityisesti aluetietojen osalta, että voin toimittaa pyytämänne tiedot 9.1.2021 mennessä. Tällä hetkellä työajan priorisointi kohdistuu tammikuun 1 päivänä alkavaan hirvenmetsästyksen aluelupahaun vaatimiin valmisteluihin. Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 24 §:n 1 momentin 32. kohdan mukaisesti tiedot vapaa-ajan harrastuksesta ovat salassa pidettäviä, joten emme voi kuitenkaan toimittaa pyytämiänne nimiä luvan haltijoista, ainoastaan määrät ja alueet. Tietojen mukana toimitamme lisäksi perusteet, mihin lakisäädöksiin myönnetyt luvat perustuvat. Ystävällisin terveisin, Ahti Putaala _____________________________________________________________ AHTI PUTAALA Ylitarkastaja / Överinspektör / Specialist (Ph.D) Eräpalvelut/ Jakt- och fiske / Wildlife service Finland [Kuva, joka sisältää kohteen pullo, musta, punainen, valokuva Kuvaus luotu automaattisesti] Metsähallitus PL 81 (Veteraanikatu 5) 90101 Oulu Finland +358 (0)40 827 2574 +358 (0)20 639 6619 Virallinen sähköposti osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.metsa.fi<http://www.metsa.fi/> LinkedIn: Metsahallitus Twitter: @metsahallitus<https://twitter.com/metsahallitus> Facebook: Metsähallitus<http://www.facebook.... #metsähallitus Luonnon arvon vastuullista kehittämistä yli sukupolvien.
  1. 2 years, 11 months agoDec. 15, 2020, 8:55 a.m.: Received an email from Metsähallitus.
  2. 2 years, 11 months agoDec. 23, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
Putaala Ahti <ahti.putaala@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
Vastaus tietopyyntöönne korvauksetta myönnetyistä metsästysluvista (MH 7496/2020)
Date
Jan. 8, 2021, 2:14 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä pyytämänne selvitys Metsähallituksen korvauksetta myöntämistä pienriistan metsästysluvista vuonna 2020. Ystävällisin terveisin, Ahti Putaala _____________________________________________________________ AHTI PUTAALA Ylitarkastaja / Överinspektör / Specialist (Ph.D) Eräpalvelut/ Jakt- och fiske / Wildlife service Finland [Kuva, joka sisältää kohteen pullo, musta, punainen, valokuva Kuvaus luotu automaattisesti] Metsähallitus PL 81 (Veteraanikatu 5) 90101 Oulu Finland +358 (0)40 827 2574 +358 (0)20 639 6619 Virallinen sähköposti osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.metsa.fi<http://www.metsa.fi/> LinkedIn: Metsahallitus Twitter: @metsahallitus<https://twitter.com/metsahallitus> Facebook: Metsähallitus<http://www.facebook.... #metsähallitus Luonnon arvon vastuullista kehittämistä yli sukupolvien.
  1. 2 years, 10 months agoJan. 8, 2021, 2:15 p.m.: Received an email from Metsähallitus.
  2. 2 years, 10 months agoJan. 16, 2021, 9:05 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.