Koronarokotteen aiheuttamat oireet

Request to:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Hei, YLE uutisoi, että koronarokotteesta on aiheutunut oireita. Fimea vetosi yksityisyyden suojaan eikä ollut luovuttanut Ylelle tietoja siitä, mitä oireita tai mikä oire oli ilmennyt. Potilaan yksityisyyden suojaa vaarantamatta, voidaan asiakirjaa välttämättömin osin salata tai antaa tieto pelkästään oireesta. Julkisuuslain mukaan, esimerkiksi jos jokin yksittäinen osa asiakirjasta edellyttää salassapitoa, se ei ole peruste asiakirjan kaikkien tietojen salassapitoon.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Koronarokotteen aiheuttamat oireet [#1158]
Date
Jan. 2, 2021, 1:26 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, YLE uutisoi, että koronarokotteesta on aiheutunut oireita. Fimea vetosi yksityisyyden suojaan eikä ollut luovuttanut Ylelle tietoja siitä, mitä oireita tai mikä oire oli ilmennyt. Potilaan yksityisyyden suojaa vaarantamatta, voidaan asiakirjaa välttämättömin osin salata tai antaa tieto pelkästään oireesta. Julkisuuslain mukaan, esimerkiksi jos jokin yksittäinen osa asiakirjasta edellyttää salassapitoa, se ei ole peruste asiakirjan kaikkien tietojen salassapitoon.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 11 months agoJan. 2, 2021, 1:26 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Jan. 2, 2021, 1:50 a.m.
Status
Request resolved

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
  1. 2 years, 11 months agoJan. 2, 2021, 1:51 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
tiina.karonen@fimea.fi – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
RE: Koronarokotteen aiheuttamat oireet [#1158]
Date
Jan. 5, 2021, 9:47 a.m.

Luottamuksellinen / Konfidentiellt / Confidential Aihe / Ämne / Subject RE: Koronarokotteen aiheuttamat oireet [#1158] https://secmail.fimea.fi/message.cgi?... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Huom: Viesti voidaan avata uudelleen 30 päivän aikana vain, jos linkin avaamisen jälkeen lukutilasta poistutaan käyttämällä Kirjaudu ulos –painiketta ja asetetaan salasana uudelleenavausta varten. Suosittelemme, että avaat viestin älypuhelimen sijaan tietokoneellasi. Tallenna ja käsittele viestiä ja sen liitetiedostoja organisaatiosi antamien ohjeiden mukaisesti. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. Obs: Meddelandet kan öppnas igen inom 30 dagar bara genom att lämnä läsläge med Logga ut –knappen och ange lösenordet för återöppning. Vi rekommenderar att du i stället för att öppna meddelandet med din smarttelefon öppnar meddelandet med din dator. Spara och hantera meddelandet och dess bilagor enligt de anvisningar som din organisation gett. You have received a confidential message. The message can be opened and replied to from the link above. The connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most. NB: The message can be reopened within 30 days only by leaving read mode with the Logout -button and setting a password for the reopening. We recommend that, instead of a smartphone, you open this message in your computer. Open and process this message and its attachments according to your organisation's information processing guidelines.
  1. 2 years, 11 months agoJan. 5, 2021, 9:48 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
  2. 2 years, 10 months agoJan. 23, 2021, 10:23 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Pyyntö peruttiin'.