Korona rokotusten kohderyhmien laajentamisen paineet ?

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän kokousmuistiossa Tiistai 20.4.2021 klo 14.00-17.03. mainitaan: 12.Rokotusten kohderyhmien laajentamisen paineet ja Valtioneuvoston asetus 19.4.2021 voimaan tulleen asetuksen sanamuoto on tällä hetkellä rajoittava, eikä mahdollista rokotusten kohderyhmien lisäämistä. Nykyisten ryhmien sisällä tarkempien ohjeiden antaminen on mahdollista. Pyydän selvitystä mitä paineita rokotusten kohderyhmien laajentamiseen on? Lisäksi pyydän selvitystä mistä KRAR.n mainitsevat paineet tulevat, keneen tai mihin ne kohdistuvat? Edelleen pyydän selvittämään, mitkä ovat lääketieteelliset tai muut tiedossanne olevat perusteet laajentaa rokotukset alle 16-vuotiaisiin lapsiin, kun tässä epidemiatilanteessa rokottaminen aiheuttaisi todennäköisesti enemmän vakavia haittatapauksia kuin estäisi lasten COVID-19 kuolemia? Miten alle 16-vuotias lapsi itse terveydellisesti hyötyisi koronarokotteesta? Alle 20-vuotiaiden erikoissairaanhoidon ja vuodeosastohoidon tarpeen ilmaantuvuus on ollut maksimissaan 2/100 000 /vko. Teho-osastohoitoa ja kuolemia on alle 20-vuotialla kirjattu 2.2.2021 mennessä nolla. Kiitos

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Korona rokotusten kohderyhmien laajentamisen paineet ? [#1374]
Date
April 29, 2021, 1:44 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän kokousmuistiossa Tiistai 20.4.2021 klo 14.00-17.03. mainitaan: 12.Rokotusten kohderyhmien laajentamisen paineet ja Valtioneuvoston asetus 19.4.2021 voimaan tulleen asetuksen sanamuoto on tällä hetkellä rajoittava, eikä mahdollista rokotusten kohderyhmien lisäämistä. Nykyisten ryhmien sisällä tarkempien ohjeiden antaminen on mahdollista. Pyydän selvitystä mitä paineita rokotusten kohderyhmien laajentamiseen on? Lisäksi pyydän selvitystä mistä KRAR.n mainitsevat paineet tulevat, keneen tai mihin ne kohdistuvat? Edelleen pyydän selvittämään, mitkä ovat lääketieteelliset tai muut tiedossanne olevat perusteet laajentaa rokotukset alle 16-vuotiaisiin lapsiin, kun tässä epidemiatilanteessa rokottaminen aiheuttaisi todennäköisesti enemmän vakavia haittatapauksia kuin estäisi lasten COVID-19 kuolemia? Miten alle 16-vuotias lapsi itse terveydellisesti hyötyisi koronarokotteesta? Alle 20-vuotiaiden erikoissairaanhoidon ja vuodeosastohoidon tarpeen ilmaantuvuus on ollut maksimissaan 2/100 000 /vko. Teho-osastohoitoa ja kuolemia on alle 20-vuotialla kirjattu 2.2.2021 mennessä nolla. Kiitos
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
April 29, 2021, 1:44 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 1 year, 11 months agoApril 29, 2021, 1:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 11 months agoApril 29, 2021, 1:45 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
FW: THL/2533/3.10.00/2021 Tietopyyntö. Koronarokotusten kohderyhmien laajentamisen paineet  
Date
May 10, 2021, 8:46 a.m.
Status
Awaiting response

Kiitos yhteydenotostanne. Koronan aiheuttaman ruuhkan takia emme valitettavasti pysty vastaamaan kansalaisten kysymyksiin yksilöllisesti. Pyrimme kuitenkin huomioimaan esiin nousseita kysymyksiä viestinnässämme ja välitämme kansalaisilta tullutta palautetta ja tietoja asiantuntijoillemme. Koronaan liittyen löydät tietoa verkkosivuiltamme osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... Yleistä tietoa koronaviruksesta saa myös puhelimitse valtakunnallisesti Tietoa koronaviruksesta - puhelinneuvonnasta numerosta 0295 535 535. Palvelu on auki arkisin klo 8-12 ja lauantaisin klo 9-15. Ystävällisin terveisin THL kirjaamo
  1. 1 year, 10 months agoMay 10, 2021, 8:47 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: FW: THL/2533/3.10.00/2021 Tietopyyntö. Koronarokotusten kohderyhmien laajentamisen paineet [#1374]
Date
May 10, 2021, 11:56 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Automaattivastauksenne, jossa kieltäydytte kiireeseen vedoten käsitettelemästä tietopyyntöäni ei ole hyväksyttävä. Olkaa hyvä ja vastatkaa tietopyyntööni, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, ... Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1374 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
May 10, 2021, 11:56 a.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 1 year, 10 months agoMay 10, 2021, 11:56 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 10 months agoMay 10, 2021, 11:57 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
FW: FW: THL/2533/3.10.00/2021 Tietopyyntö. Koronarokotusten kohderyhmien laajentamisen paineet [#1374]
Date
May 11, 2021, 1:38 p.m.

Kiitos yhteydenotostanne. Olemme tutkineet tekemänne tietopyynnön THL/2533/3.10.00/2021. Sellaisia asiakirjoja, joihin olisi merkitty pyytämiänne tietoja, ei ole löytynyt. Julkisuuslain 3 luvun mukainen oikeus saada tietoja kohdistuu vain viranomaisen asiakirjoihin merkittyihin tietoihin – viranomaisen ei tarvitse tietopyyntöön vastatessaan lähtökohtaisesti tuottaa uusia asiakirjoja. Tällä hetkellä, erityisesti koronavirukseen liittyvästä ruuhkasta johtuen, emme valitettavasti voi vastata kansalaisten tietopyyntöihin lain vaatimukset ylittävällä tavalla. Teillä on halutessanne oikeus saada valituskelpoinen hallintopäätös siitä, että pyytämiänne asiakirjoja ei ole. Mikäli haluatte saada asian viranomaisen ratkaistavaksi, voitte ilmoittaa siitä vastaamalla tähän viestiin. KRARin pöytäkirjan mukaan (20.4.2021) 12-15-vuotiaiden rokottamisesta keskustellaan seuraavassa kokouksessa. Materiaaleja: Kansallinen rokotusasiantuntija ryhmä KRAR: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... Tietoa rokotuksista: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... Ystävällisin terveisin THL kirjaamo
  1. 1 year, 10 months agoMay 11, 2021, 1:39 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 6 months agoSept. 9, 2021, 3:31 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.