Kooma-mallin julkiseksi saattaminen

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministerio
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Helsingin Sanomat uutisoi 20.11.2016 Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön käyttämistä Aino- ja Kooma- DSGE-makrotalousmalleista. Uutisen mukaan malleja käytetään jatkuvasti erilaisten julkisten päätösten arvioinnissa ja perustelussa. Valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen on 1.10.2013 esityksessään maininnut Kooma-mallin tuottaman aineiston ja käyttämien muuttujien olevan julkisia. Itse malli ei kuitenkaan näytä olevan julkisesti saatavilla esimerkiksi valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Malli vaikuttaa keskeiseltä julkisen päätöksenteon työkalulta, enkä näe julkisuuslain mukaisia syitä sen salassa pitämiseksi. Siksi pyydän valtiovarainministeriötä saattamaan Kooma-mallin julkiseksi tavalla, joka mahdollistaa asiaan perehtyneen ja vaadittavia ohjelmistoja hyödyntävän käyttäjän laatimaan, replikoimaan ja arvioimaan ennusteita mallin avulla. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla Kooma-mallin tuoreimmat tiedostot soveltuvan lisensoinnin puitteissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Kooma-mallin julkiseksi saattaminen [#402]
Päivämäärä
20. marraskuuta 2016 kello 15.16
Vastaanottaja
Valtiovarainministerio
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin Sanomat uutisoi 20.11.2016 Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön käyttämistä Aino- ja Kooma- DSGE-makrotalousmalleista. Uutisen mukaan malleja käytetään jatkuvasti erilaisten julkisten päätösten arvioinnissa ja perustelussa. Valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen on 1.10.2013 esityksessään maininnut Kooma-mallin tuottaman aineiston ja käyttämien muuttujien olevan julkisia. Itse malli ei kuitenkaan näytä olevan julkisesti saatavilla esimerkiksi valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Malli vaikuttaa keskeiseltä julkisen päätöksenteon työkalulta, enkä näe julkisuuslain mukaisia syitä sen salassa pitämiseksi. Siksi pyydän valtiovarainministeriötä saattamaan Kooma-mallin julkiseksi tavalla, joka mahdollistaa asiaan perehtyneen ja vaadittavia ohjelmistoja hyödyntävän käyttäjän laatimaan, replikoimaan ja arvioimaan ennusteita mallin avulla. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla Kooma-mallin tuoreimmat tiedostot soveltuvan lisensoinnin puitteissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/402/up/40f5eded31085ab90101f18aca8901d102037dd1/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten20. marraskuuta 2016 kello 15.16: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministerio.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Otsikko
VS: Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen [#402]
Päivämäärä
21. marraskuuta 2016 kello 8.48
Tila
Odotetaan vastausta

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 20. marraskuuta 2016 15:17 Vastaanottaja: Valtiovarainministerio VM Aihe: Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen [#402] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Helsingin Sanomat uutisoi 20.11.2016 Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön käyttämistä Aino<< Osoite poistettu >> ja Kooma<< Osoite poistettu >> DSGE<< Osoite poistettu >>makrotalousmalleista. Uutisen mukaan malleja käytetään jatkuvasti erilaisten julkisten päätösten arvioinnissa ja perustelussa. Valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen on 1.10.2013 esityksessään maininnut Kooma<< Osoite poistettu >>mallin tuottaman aineiston ja käyttämien muuttujien olevan julkisia. Itse malli ei kuitenkaan näytä olevan julkisesti saatavilla esimerkiksi valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Malli vaikuttaa keskeiseltä julkisen päätöksenteon työkalulta, enkä näe julkisuuslain mukaisia syitä sen salassa pitämiseksi. Siksi pyydän valtiovarainministeriötä saattamaan Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi tavalla, joka mahdollistaa asiaan perehtyneen ja vaadittavia ohjelmistoja hyödyntävän käyttäjän laatimaan, replikoimaan ja arvioimaan ennusteita mallin avulla. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla Kooma<< Osoite poistettu >>mallin tuoreimmat tiedostot soveltuvan lisensoinnin puitteissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Ulvilantie 29/2 E 81, 00350 Helsinki << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/402/up/40f5ed...
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten21. marraskuuta 2016 kello 8.49: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministerio.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Otsikko
VS: Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen [#402]
Päivämäärä
21. marraskuuta 2016 kello 15.03
Tila
Odotetaan vastausta

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/2083/07.01.01.00/2016. << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 20. marraskuuta 2016 15:17 Vastaanottaja: Valtiovarainministerio VM Aihe: Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen [#402] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Helsingin Sanomat uutisoi 20.11.2016 Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön käyttämistä Aino<< Osoite poistettu >> ja Kooma<< Osoite poistettu >> DSGE<< Osoite poistettu >>makrotalousmalleista. Uutisen mukaan malleja käytetään jatkuvasti erilaisten julkisten päätösten arvioinnissa ja perustelussa. Valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen on 1.10.2013 esityksessään maininnut Kooma<< Osoite poistettu >>mallin tuottaman aineiston ja käyttämien muuttujien olevan julkisia. Itse malli ei kuitenkaan näytä olevan julkisesti saatavilla esimerkiksi valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Malli vaikuttaa keskeiseltä julkisen päätöksenteon työkalulta, enkä näe julkisuuslain mukaisia syitä sen salassa pitämiseksi. Siksi pyydän valtiovarainministeriötä saattamaan Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi tavalla, joka mahdollistaa asiaan perehtyneen ja vaadittavia ohjelmistoja hyödyntävän käyttäjän laatimaan, replikoimaan ja arvioimaan ennusteita mallin avulla. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla Kooma<< Osoite poistettu >>mallin tuoreimmat tiedostot soveltuvan lisensoinnin puitteissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Ulvilantie 29/2 E 81, 00350 Helsinki << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/402/up/40f5ed...
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten21. marraskuuta 2016 kello 15.04: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministerio.
  2. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten5. joulukuuta 2016 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
"jukka.railavo@vm.fi" <jukka.railavo@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Otsikko
Tietopyyntö; Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen, 20.11.2016
Päivämäärä
5. joulukuuta 2016 kello 16.15
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, olemme lisänneet valtiovarainministeriön internetsivustolle kohtaan ennusteet linkin, mistä saa ladattua Kooma mallitiedoston. Olisin kiinnostut mahdollisista saamistasi tuloksista ja sovelluksista. Toivon, että viittaat asianmukaisesti VM:n Kooma << Osoite poistettu >> malliin tuloksia esitellessäsi. Tutkimusterveisin, Jukka Railavo Finanssineuvos Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Suhdanneyksikkö <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Puh: 02955 30540 GSM: 0400753576 www.vm.fi<http://www.vm.fi/>
  1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten5. joulukuuta 2016 kello 16.16: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministerio.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Tietopyyntö; Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen, 20.11.2016 [#402]
Päivämäärä
5. joulukuuta 2016 kello 16.49
Vastaanottaja
Valtiovarainministerio

Hei! Kiiitokset julkaisusta, linkki mallin matlab << Osoite poistettu >> koodiin löytyy tosiaan nyt tältä sivulta: http://vm.fi/talouden << Osoite poistettu >> ennusteet ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 402 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/402/up/40f5ed...
  1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten5. joulukuuta 2016 kello 16.49: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministerio.
  2. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten5. joulukuuta 2016 kello 16.50: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.