Kooma-mallin julkiseksi saattaminen

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Helsingin Sanomat uutisoi 20.11.2016 Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön käyttämistä Aino- ja Kooma- DSGE-makrotalousmalleista. Uutisen mukaan malleja käytetään jatkuvasti erilaisten julkisten päätösten arvioinnissa ja perustelussa. Valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen on 1.10.2013 esityksessään maininnut Kooma-mallin tuottaman aineiston ja käyttämien muuttujien olevan julkisia. Itse malli ei kuitenkaan näytä olevan julkisesti saatavilla esimerkiksi valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Malli vaikuttaa keskeiseltä julkisen päätöksenteon työkalulta, enkä näe julkisuuslain mukaisia syitä sen salassa pitämiseksi. Siksi pyydän valtiovarainministeriötä saattamaan Kooma-mallin julkiseksi tavalla, joka mahdollistaa asiaan perehtyneen ja vaadittavia ohjelmistoja hyödyntävän käyttäjän laatimaan, replikoimaan ja arvioimaan ennusteita mallin avulla. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla Kooma-mallin tuoreimmat tiedostot soveltuvan lisensoinnin puitteissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kooma-mallin julkiseksi saattaminen [#402]
Date
Nov. 20, 2016, 3:16 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin Sanomat uutisoi 20.11.2016 Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön käyttämistä Aino- ja Kooma- DSGE-makrotalousmalleista. Uutisen mukaan malleja käytetään jatkuvasti erilaisten julkisten päätösten arvioinnissa ja perustelussa. Valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen on 1.10.2013 esityksessään maininnut Kooma-mallin tuottaman aineiston ja käyttämien muuttujien olevan julkisia. Itse malli ei kuitenkaan näytä olevan julkisesti saatavilla esimerkiksi valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Malli vaikuttaa keskeiseltä julkisen päätöksenteon työkalulta, enkä näe julkisuuslain mukaisia syitä sen salassa pitämiseksi. Siksi pyydän valtiovarainministeriötä saattamaan Kooma-mallin julkiseksi tavalla, joka mahdollistaa asiaan perehtyneen ja vaadittavia ohjelmistoja hyödyntävän käyttäjän laatimaan, replikoimaan ja arvioimaan ennusteita mallin avulla. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla Kooma-mallin tuoreimmat tiedostot soveltuvan lisensoinnin puitteissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/402/up/40f5eded31085ab90101f18aca8901d102037dd1/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years agoNov. 20, 2016, 3:16 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen [#402]
Date
Nov. 21, 2016, 8:48 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 20. marraskuuta 2016 15:17 Vastaanottaja: Valtiovarainministerio VM Aihe: Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen [#402] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Helsingin Sanomat uutisoi 20.11.2016 Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön käyttämistä Aino<< Osoite poistettu >> ja Kooma<< Osoite poistettu >> DSGE<< Osoite poistettu >>makrotalousmalleista. Uutisen mukaan malleja käytetään jatkuvasti erilaisten julkisten päätösten arvioinnissa ja perustelussa. Valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen on 1.10.2013 esityksessään maininnut Kooma<< Osoite poistettu >>mallin tuottaman aineiston ja käyttämien muuttujien olevan julkisia. Itse malli ei kuitenkaan näytä olevan julkisesti saatavilla esimerkiksi valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Malli vaikuttaa keskeiseltä julkisen päätöksenteon työkalulta, enkä näe julkisuuslain mukaisia syitä sen salassa pitämiseksi. Siksi pyydän valtiovarainministeriötä saattamaan Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi tavalla, joka mahdollistaa asiaan perehtyneen ja vaadittavia ohjelmistoja hyödyntävän käyttäjän laatimaan, replikoimaan ja arvioimaan ennusteita mallin avulla. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla Kooma<< Osoite poistettu >>mallin tuoreimmat tiedostot soveltuvan lisensoinnin puitteissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Ulvilantie 29/2 E 81, 00350 Helsinki << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/402/up/40f5ed...
  1. 4 years agoNov. 21, 2016, 8:49 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen [#402]
Date
Nov. 21, 2016, 3:03 p.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/2083/07.01.01.00/2016. << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 20. marraskuuta 2016 15:17 Vastaanottaja: Valtiovarainministerio VM Aihe: Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen [#402] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Helsingin Sanomat uutisoi 20.11.2016 Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön käyttämistä Aino<< Osoite poistettu >> ja Kooma<< Osoite poistettu >> DSGE<< Osoite poistettu >>makrotalousmalleista. Uutisen mukaan malleja käytetään jatkuvasti erilaisten julkisten päätösten arvioinnissa ja perustelussa. Valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika Kuismanen on 1.10.2013 esityksessään maininnut Kooma<< Osoite poistettu >>mallin tuottaman aineiston ja käyttämien muuttujien olevan julkisia. Itse malli ei kuitenkaan näytä olevan julkisesti saatavilla esimerkiksi valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Malli vaikuttaa keskeiseltä julkisen päätöksenteon työkalulta, enkä näe julkisuuslain mukaisia syitä sen salassa pitämiseksi. Siksi pyydän valtiovarainministeriötä saattamaan Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi tavalla, joka mahdollistaa asiaan perehtyneen ja vaadittavia ohjelmistoja hyödyntävän käyttäjän laatimaan, replikoimaan ja arvioimaan ennusteita mallin avulla. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla Kooma<< Osoite poistettu >>mallin tuoreimmat tiedostot soveltuvan lisensoinnin puitteissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Ulvilantie 29/2 E 81, 00350 Helsinki << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/402/up/40f5ed...
  1. 4 years agoNov. 21, 2016, 3:04 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  2. 3 years, 11 months agoDec. 5, 2016, 1 a.m.: This request became overdue
From
"jukka.railavo@vm.fi" <jukka.railavo@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Tietopyyntö; Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen, 20.11.2016
Date
Dec. 5, 2016, 4:15 p.m.
Status
Request resolved

Hei, olemme lisänneet valtiovarainministeriön internetsivustolle kohtaan ennusteet linkin, mistä saa ladattua Kooma mallitiedoston. Olisin kiinnostut mahdollisista saamistasi tuloksista ja sovelluksista. Toivon, että viittaat asianmukaisesti VM:n Kooma << Osoite poistettu >> malliin tuloksia esitellessäsi. Tutkimusterveisin, Jukka Railavo Finanssineuvos Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Suhdanneyksikkö <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Puh: 02955 30540 GSM: 0400753576 www.vm.fi<http://www.vm.fi/>
  1. 3 years, 11 months agoDec. 5, 2016, 4:16 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö; Kooma<< Osoite poistettu >>mallin julkiseksi saattaminen, 20.11.2016 [#402]
Date
Dec. 5, 2016, 4:49 p.m.
To
Valtiovarainministerio

Hei! Kiiitokset julkaisusta, linkki mallin matlab << Osoite poistettu >> koodiin löytyy tosiaan nyt tältä sivulta: http://vm.fi/talouden << Osoite poistettu >> ennusteet ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 402 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/402/up/40f5ed...
  1. 3 years, 11 months agoDec. 5, 2016, 4:49 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
  2. 3 years, 11 months agoDec. 5, 2016, 4:50 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.