This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Kiireellisyysluokkia koskeva päätös

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Terveydenhuollossa sovelletaan kiireellisyysluokkia: P0 Hoidetaan välittömästi, yhteys hätäkeskukseen P1 Hoidetaan päivystyksenä P2 Hoidetaan päivystyksenä, mutta ei yöllä P3 Voidaan siirtää virka-ajan lääkärille (1 vrk) P4 Voidaan siirtää virka-ajan lääkärille (2-3vrk) Pyydän dokumentin jossa päätetään näiden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kiireellisyysluokkia koskeva päätös [#622]
Date
June 21, 2018, noon
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Terveydenhuollossa sovelletaan kiireellisyysluokkia: P0 Hoidetaan välittömästi, yhteys hätäkeskukseen P1 Hoidetaan päivystyksenä P2 Hoidetaan päivystyksenä, mutta ei yöllä P3 Voidaan siirtää virka-ajan lääkärille (1 vrk) P4 Voidaan siirtää virka-ajan lääkärille (2-3vrk) Pyydän dokumentin jossa päätetään näiden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
STM Noreply <noreply@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
June 21, 2018, 12:01 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sosiaali- ja terveysministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av social- och hälsovårdsministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Social Affairs and Health
  1. 2 years, 4 months agoJune 21, 2018, 12:01 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 2 years, 4 months agoJune 21, 2018, 12:02 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
paivi.jousea@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Tietopyyntö; kiireellisyysluokkia koskeva päätös
Date
June 25, 2018, 11:45 a.m.
Status
Awaiting response

Asia: Tietopyyntö; kiireellisyysluokkia koskeva päätös Asianumero: STM/2893/2018 STM:n käsittelijä: Jousea Päivi VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: 02951 60782 Hei Viestinne on lähetetty käsiteltäväksi hyvinvointi- ja palveluosastolle asianumerolla STM/2893/2018; käsittelijä ei ole vielä tiedossa. Terveisin STM Kirjaamo, Päivi Jousea Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
  1. 2 years, 4 months agoJune 25, 2018, 11:46 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
"Keistinen Timo (STM)" <timo.keistinen@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Kiireellisyysluokkia koskeva päätökset (STM/2893/2018 Tietopyyntö)
Date
June 26, 2018, 10:12 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Parhaat kiitokset tiedustelustanne koskien terveydenhuollossa sovellettavia kiireellisyysluokkia. Hätäkeskuslaitos käyttää hätäilmoitusten käsittelyssä kiireellisyysluokitusta, jonka terveydenhuollon tehtävien osalta antaa sosiaali- ja terveysministeriö. Se on tarkoitettu 112-tehtävien riskinarvioon eli tavallisimmin ambulanssin hälyttämiseen. Tämä asiakirja ei ole julkinen. Terveydenhuoltolaki edellyttää kuntaa ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymää järjestämään kiireellisen hoidon. Laki edellyttää myös hoidon tarpeen arvioinnin tekemistä. Tätä kiireellisen hoidon tarpeen arvion tekemistä on täsmennetty valtioneuvoston asetuksessa kiireellisen hoidon perusteista ja erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Laki ja asetus ovat kuitenkin yleisellä tasolla eivätkä siten määritele kiireellisyysluokkia tai esimerkiksi miten eri oireissa tai diagnooseissa tulisi toimia. Sairaalat ovat tehneet erilaisia luokitteluja (Triage ohjeita) päivystyksiin. Yhtenäistä ohjeistoa ei kuitenkaan valtakunnassa ole käytössä, vaan ohjeiden sisältö vaihtelee. Voitte pyytää näitä luokitteluja suoraan sairaaloista. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei niitä ole. Parhain terveisin Timo Keistinen lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö
From
"Keistinen Timo (STM)" <timo.keistinen@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Kiireellisyysluokkia koskeva päätökset (STM/2893/2018 Tietopyyntö)
Date
June 26, 2018, 10:12 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Parhaat kiitokset tiedustelustanne koskien terveydenhuollossa sovellettavia kiireellisyysluokkia. Hätäkeskuslaitos käyttää hätäilmoitusten käsittelyssä kiireellisyysluokitusta, jonka terveydenhuollon tehtävien osalta antaa sosiaali- ja terveysministeriö. Se on tarkoitettu 112-tehtävien riskinarvioon eli tavallisimmin ambulanssin hälyttämiseen. Tämä asiakirja ei ole julkinen. Terveydenhuoltolaki edellyttää kuntaa ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymää järjestämään kiireellisen hoidon. Laki edellyttää myös hoidon tarpeen arvioinnin tekemistä. Tätä kiireellisen hoidon tarpeen arvion tekemistä on täsmennetty valtioneuvoston asetuksessa kiireellisen hoidon perusteista ja erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Laki ja asetus ovat kuitenkin yleisellä tasolla eivätkä siten määritele kiireellisyysluokkia tai esimerkiksi miten eri oireissa tai diagnooseissa tulisi toimia. Sairaalat ovat tehneet erilaisia luokitteluja (Triage ohjeita) päivystyksiin. Yhtenäistä ohjeistoa ei kuitenkaan valtakunnassa ole käytössä, vaan ohjeiden sisältö vaihtelee. Voitte pyytää näitä luokitteluja suoraan sairaaloista. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei niitä ole. Parhain terveisin Timo Keistinen lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö
  1. 2 years, 4 months agoJune 26, 2018, 10:13 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Kiireellisyysluokkia koskeva päätökset (STM/2893/2018 Tietopyyntö) [#622]
Date
June 27, 2018, 12:57 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä Timo Keistinen, kiitokset kattavasta ja nopeasta vastauksesta. Tarkoitatteko tosiaan että edes hoitotakuun kolmen päivän säännöstä ei löydy ministeriön dokumenttia? "Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta." https://stm.fi/hoitotakuu ... Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 622 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >>
  1. 2 years, 4 months agoJune 27, 2018, 12:57 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Kiireellisyysluokkia koskeva päätökset (STM/2893/2018 Tietopyyntö) [#622]
Date
Aug. 29, 2018, 12:10 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä Timo Keistinen, Hoitotakuun kiireellisyydestä lienee päätös? "Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta." https://stm.fi/hoitotakuu Pyydän dokumentin jossa päätetään hoitotakuuseen liittyvästä hoidon kiireellisyydestä. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 622 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
STM Noreply <noreply@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
Aug. 29, 2018, 12:10 a.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sosiaali- ja terveysministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av social- och hälsovårdsministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Social Affairs and Health
  1. 2 years, 2 months agoAug. 29, 2018, 12:10 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 2 years, 1 month agoSept. 6, 2018, 6:12 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  3. 2 years, 1 month agoSept. 17, 2018, 4:21 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
"timo.keistinen@stm.fi" <timo.keistinen@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Kiireellisyysluokkia koskeva päätökset (STM/2893/2018 Tietopyyntö)
Date
Sept. 19, 2018, 11:03 a.m.

Kiitokset sähköpostista Terveydenhuoltolakiin on kirjattu: 51 §<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010> Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. Säädöksiin ei ole tarkemmin kirjattu kiireellisyysluokitusta. Kiireellisen hoidon osalta terveydenhuoltolakiin on kirjoitettu: 50§ Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Nämä dokumentit eli terveydenhuoltolaki löytyy nettiositteesta; https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas... Parhain terveisin Timo Keistinen lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö
  1. 2 years, 1 month agoSept. 19, 2018, 11:04 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.