This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Keskuspuiston suunnitelmadokumentit

Request to:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän ne suunnitelmadokumentit, mitä poliitikoille on näytetty siitä, mihin he ovat rakentamisen raja keskuspuistossa on todellisuudessa suunniteltu. Täsmällisesti ne dokumentit mihin Osmo Soininvaara viittaa kirjoituksessaan, http://www.soininvaara.fi/2016/09/27/.... Huomauttaisin että julkl. 2 l. 6 § 5) mukaan asiakirja tulee julkiseksi kun kun se on valmis käyttötarkoitukseensa, eli tässä tapauksessa osallisille esittelemiseen, vaikka mikään päättävät elin ei ole näitä suunnitelmia siunannut. Suunnitelman käyttötarkoitushan on suunnitteleminen, päätösdokumentti on sitten se mikä tulee julkiseksi vasta kun asiasta on päätetty.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Keskuspuiston suunnitelmadokumentit [#376]
Date
Sept. 28, 2016, 9:04 a.m.
To
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ne suunnitelmadokumentit, mitä poliitikoille on näytetty siitä, mihin he ovat rakentamisen raja keskuspuistossa on todellisuudessa suunniteltu. Täsmällisesti ne dokumentit mihin Osmo Soininvaara viittaa kirjoituksessaan, http://www.soininvaara.fi/2016/09/27/.... Huomauttaisin että julkl. 2 l. 6 § 5) mukaan asiakirja tulee julkiseksi kun kun se on valmis käyttötarkoitukseensa, eli tässä tapauksessa osallisille esittelemiseen, vaikka mikään päättävät elin ei ole näitä suunnitelmia siunannut. Suunnitelman käyttötarkoitushan on suunnitteleminen, päätösdokumentti on sitten se mikä tulee julkiseksi vasta kun asiasta on päätetty.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/376/up/90b3fc0cb3235a400475ce291c775a0f2d650849/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 2 months agoSept. 28, 2016, 9:04 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
  2. 6 years, 1 month agoOct. 13, 2016, midnight: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Keskuspuiston suunnitelmadokumentit [#376]
Date
Oct. 15, 2016, 11:10 a.m.
To
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Keskuspuiston suunnitelmadokumentit" (28.9.2016, #376) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 4 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 376 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 1 month agoOct. 15, 2016, 11:10 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Keskuspuiston suunnitelmadokumentit [#376]
Date
Oct. 29, 2016, 3:43 p.m.
To
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Keskuspuiston suunnitelmadokumentit" (28.9.2016, #376) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 18 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Huomaattehan että tiedot voi lähettää myös osoitteessa: https://tietopyynto.fi/r/376/up/90b3f... Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> 0503285285 Pyynnön numero: 376 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 1 month agoOct. 29, 2016, 3:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
From
Heinonen Jaana M <jaana.m.heinonen@hel.fi> – Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Subject
Tietopyyntönne Keskuspuiston suunnitelmadokumenteista
Date
Oct. 31, 2016, 9:34 a.m.

Olette lähettäneet tietopyyntönne 28.9.2016 Helsingin kaupungin rakennusvirastolle. Jatkolähetämme kysymyksenne edelleen rakennusvirastolle, <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Ystävällisin terveisin Helsingin kaupungin kirjaamo/Helsinfors stads registratorskontor PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI/PB 10, 00099 HELSINGFORS STADS helsinki.kirjaamo(at)hel.fi Faksi (09) 655 783 (Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17/Stadshuset, Norra esplanaden 11-13, Helsingfors 17) Palvelupuhelinnumerot/tjänstenummer: Yleishallinto, Energia ja Satama/Allmän förvaltning, Energi och Hamnen (09) 310 13700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/Stadsplanerings- och fastighetsväsendet (09) 310 13701 Rakennus- ja ympäristötoimi/Byggnads- och miljöväsendet (09) 310 13702 Sivistys- ja henkilöstötoimi/Bildnings- och personalväsendet (09) 310 13703 Sosiaali- ja terveystoimi/Social- och hälsovårdsväsendet (09) 310 13704 http://www.hel.fi<http://www.hel.f...
  1. 6 years, 1 month agoOct. 31, 2016, 9:36 a.m.: Received an email from Helsingin kaupungin rakennusvirasto.