Kemiönsaaren Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

Request to:
Kemiönsaari
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Kemiönsaaren kotisivujen mukaan Kemiönsaaren Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu yksi virkamies. https://www.kemionsaari.fi/fi/asumine... Pyydän tämän virkamiehen nimittämisasiakirjan.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >>liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano [#870]
Date
Dec. 7, 2019, 6:01 p.m.
To
Kemiönsaari
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Kemiönsaaren kotisivujen mukaan Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >>liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu yksi virkamies. https://www.kemionsaari.fi/fi/asuminen_ymparisto/kemionsaaren_vesi Pyydän tämän virkamiehen nimittämisasiakirjan. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 6:02 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
  2. 4 years, 6 months agoDec. 22, 2019, 2 a.m.: This request became overdue