This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Kemiönsaaren Vesi -liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009-2019

Request to:
Kemiönsaari
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Kemiönsaaren Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat, päätösdokumentit ja muut sen käsittelemät asiakirjat vuosilta 2009 - 2019. Pyydän yllä mainittuja asiakirjoja koskevan diaariotteen. Asiakirjan valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >>liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009<< Osoite poistettu >>2019 [#871]
Date
Dec. 7, 2019, 6:08 p.m.
To
Kemiönsaari
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >>liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat, päätösdokumentit ja muut sen käsittelemät asiakirjat vuosilta 2009 << Osoite poistettu >> 2019. Pyydän yllä mainittuja asiakirjoja koskevan diaariotteen. Asiakirjan valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 6:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
raimo.parikka@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
VB: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >>liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009<< Osoite poistettu >>2019 [#871]
Date
Dec. 9, 2019, 11:26 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei! Asian diaarinumero on KK/417/2019. Ystävällisin terveisin! Raimo Parikka Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta VD Kimitoöns Vatten, VD Kimitoöns Värme TJ Kemiönsaaren Vesi, TJ Kemiönsaaren Lämpö 02 4260 872, GSM 0400 583 817 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [blå_rand] Från: Karlsson Jill Skickat: den 8 december 2019 22:50 Till: Parikka Raimo < <nimi ja sähköpostiosoite >> Ämne: Fwd: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009 << Osoite poistettu >> 2019 [#871] Skickat från min iPad Vidarebefordrat brev: Från: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Datum: 7 december 2019 18:08:13 EET Till: < <nimi ja sähköpostiosoite >> Ämne: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009 << Osoite poistettu >> 2019 [#871] Svara till: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi << Osoite poistettu >> sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat, päätösdokumentit ja muut sen käsittelemät asiakirjat vuosilta 2009 << Osoite poistettu >> 2019. Pyydän yllä mainittuja asiakirjoja koskevan diaariotteen. Asiakirjan valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls << Osoite poistettu >> , .csv << Osoite poistettu >> , .sql << Osoite poistettu >> , tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf << Osoite poistettu >> , .ppt tai pdf/a << Osoite poistettu >> muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web << Osoite poistettu >> sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 6 months agoDec. 9, 2019, 11:27 a.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
raimo.parikka@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
VB: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >>liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano [#870]
Date
Dec. 9, 2019, 11:29 a.m.
Attachments

Hei! Asian diaarinumero on KK/418/2019. Ystävällisin terveisin! Raimo Parikka Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta VD Kimitoöns Vatten, VD Kimitoöns Värme TJ Kemiönsaaren Vesi, TJ Kemiönsaaren Lämpö 02 4260 872, GSM 0400 583 817 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [blå_rand] Från: Karlsson Jill Skickat: den 8 december 2019 22:50 Till: Parikka Raimo < <nimi ja sähköpostiosoite> > Ämne: Fwd: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano [#870] Skickat från min iPad Vidarebefordrat brev: Från: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Datum: 7 december 2019 18:02:06 EET Till: < <nimi ja sähköpostiosoite >> Ämne: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano [#870] Svara till: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi << Osoite poistettu >> sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Kemiönsaaren kotisivujen mukaan Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu yksi virkamies. https://www.kemionsaari.fi/fi/asumine... Pyydän tämän virkamiehen nimittämisasiakirjan. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls << Osoite poistettu >> , .csv << Osoite poistettu >> , .sql << Osoite poistettu >> , tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf << Osoite poistettu >> , .ppt tai pdf/a << Osoite poistettu >> muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web << Osoite poistettu >> sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 6 months agoDec. 9, 2019, 11:30 a.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
raimo.parikka@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >>liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano [#870]
Date
Dec. 19, 2019, 2:50 p.m.
Attachments

Hei! Ohessa päätös, jonka diaarinumero on KK/418/2019. Ystävällisin terveisin! Raimo Parikka Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta VD Kimitoöns Vatten, VD Kimitoöns Värme TJ Kemiönsaaren Vesi, TJ Kemiönsaaren Lämpö 02 4260 872, GSM 0400 583 817 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [blå_rand] Från: Parikka Raimo Skickat: den 9 december 2019 11:29 Till: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Ämne: VB: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano [#870] Hei! Asian diaarinumero on KK/418/2019. Ystävällisin terveisin! Raimo Parikka Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta VD Kimitoöns Vatten, VD Kimitoöns Värme TJ Kemiönsaaren Vesi, TJ Kemiönsaaren Lämpö 02 4260 872, GSM 0400 583 817 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [blå_rand] Från: Karlsson Jill Skickat: den 8 december 2019 22:50 Till: Parikka Raimo < <nimi ja sähköpostiosoite >> Ämne: Fwd: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano [#870] Skickat från min iPad Vidarebefordrat brev: Från: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Datum: 7 december 2019 18:02:06 EET Till: < <nimi ja sähköpostiosoite >> Ämne: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano [#870] Svara till: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi << Osoite poistettu >> sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Kemiönsaaren kotisivujen mukaan Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu yksi virkamies. https://www.kemionsaari.fi/fi/asumine... Pyydän tämän virkamiehen nimittämisasiakirjan. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls << Osoite poistettu >> , .csv << Osoite poistettu >> , .sql << Osoite poistettu >> , tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf << Osoite poistettu >> , .ppt tai pdf/a << Osoite poistettu >> muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web << Osoite poistettu >> sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 6 months agoDec. 19, 2019, 2:51 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
raimo.parikka@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >>liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009<< Osoite poistettu >>2019 [#871]
Date
Dec. 20, 2019, 3:24 p.m.
Attachments

Hei! Ohessa päätös, jonka diaarinumero on KK/417/2019. Ystävällisin terveisin! Raimo Parikka Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta VD Kimitoöns Vatten, VD Kimitoöns Värme TJ Kemiönsaaren Vesi, TJ Kemiönsaaren Lämpö 02 4260 872, GSM 0400 583 817 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [blå_rand] Från: Parikka Raimo Skickat: den 9 december 2019 11:26 Till: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Ämne: VB: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009 << Osoite poistettu >> 2019 [#871] Hei! Asian diaarinumero on KK/417/2019. Ystävällisin terveisin! Raimo Parikka Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta VD Kimitoöns Vatten, VD Kimitoöns Värme TJ Kemiönsaaren Vesi, TJ Kemiönsaaren Lämpö 02 4260 872, GSM 0400 583 817 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [blå_rand] Från: Karlsson Jill Skickat: den 8 december 2019 22:50 Till: Parikka Raimo < <nimi ja sähköpostiosoite >> Ämne: Fwd: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009 << Osoite poistettu >> 2019 [#871] Skickat från min iPad Vidarebefordrat brev: Från: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Datum: 7 december 2019 18:08:13 EET Till: < <nimi ja sähköpostiosoite >> Ämne: Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan asiakirjat 2009 << Osoite poistettu >> 2019 [#871] Svara till: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi << Osoite poistettu >> sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Kemiönsaaren Vesi << Osoite poistettu >> liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat, päätösdokumentit ja muut sen käsittelemät asiakirjat vuosilta 2009 << Osoite poistettu >> 2019. Pyydän yllä mainittuja asiakirjoja koskevan diaariotteen. Asiakirjan valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls << Osoite poistettu >> , .csv << Osoite poistettu >> , .sql << Osoite poistettu >> , tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf << Osoite poistettu >> , .ppt tai pdf/a << Osoite poistettu >> muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web << Osoite poistettu >> sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 6 months agoDec. 20, 2019, 3:25 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.