This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Kemiönsaaren veden kootut selvitykset ja selitykset vuosilta 2015-2017

Request to:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Kemiönsaaren veden selitykset, selvitykset ja muut asiakirjat liittyen juoma- ja jäteveden ongelmiin, poikkeamiin ja haasteisiin vuosina 2015-2018.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kemiönsaaren veden kootut selvitykset ja selitykset vuosilta 2015-2017 [#642]
Date
Aug. 14, 2018, 8:10 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Kemiönsaaren veden selitykset, selvitykset ja muut asiakirjat liittyen juoma- ja jäteveden ongelmiin, poikkeamiin ja haasteisiin vuosina 2015-2018.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 9 months agoAug. 14, 2018, 8:11 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
"Porthen Saila (ELY)" <saila.porthen@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VL: Kemiönsaaren veden kootut selvitykset ja selitykset vuosilta 2015-2017 [#642]
Date
Aug. 16, 2018, 2:10 p.m.

Hei, olette jättäneet tietopyynnön koskien Kemiönsaaren Vesi Oy:n toimintaa. Asioiden diaarinumerot Tietopyyntöänne: Kemiönsaaren veden kootut selvitykset ja selitykset vuosilta 2015-2017 [#642], käsitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa diaarinumerolla KEHA/2939/2018. Tarkennuspyyntö tietopyyntöönne jätevedenpuhdistamoiden osalta Koska Kemiön saaren Vesi Oy on ollut ko. vuosina toiminnanharjoittajana useissa jätevedenpuhdistamoissa, pyydän tarkennusta tietopyyntöönne, minkä laitosten osalta pyydätte tietoja ongelmista, poikkeamista tai haasteista? Lisäksi pyydän tarkemmin yksilöimään mitä asiakirjoja pyydätte toimittamaan jätevedenpuhdistamoiden osalta. Haluatteko toimitettavan ainoastaan häiriöilmoitukset, niistä mahdollisesti pyydetyt selvityspyynnöt ja niiden johdosta ELY-keskukselle toimitetut selvitykset vai kenties muitakin asiakirjoja? Mikäli toivotte saavanne myös muita asiakirjoja, pyydän yksilöimään ne mahdollisimman tarkasti. Tietopyyntö talousveden (juomaveden) osalta Varsinais-Suomen ELY-keskus valvoo talousveden osalta vesilain mukaisesti vedenottamista koskevia lupapäätöksiä. Vedenottolupien osalta ei ole tietopyyntöänne koskevien vuosien osalta ollut ongelmia, poikkeamia tai haasteita. Vesilain mukaisten lupien valvontaa koskevista asioista lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antaa tarpeen mukaan ylitarkastaja Maria Mäkinen, puh. 0295 022 913, sposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. Talousveden laatua valvoo kunnan terveydensuojeluviranomainen ja heidän toimintaansa valvoo Lounais-Suomen Aluehallintovirasto (AVI). Mm. poikkeusluvat talousveden laatuun liittyen myöntää myös Lounais-Suomen AVI. Kemiönsaaren kunnan verkkosivujen mukaan Kemiönsaaren Vesi Oy on hakenut poikkeuslupaa fluoridipitoisuuden osalta ja sen on Lounais-Suomen AVI myöntänyt 29.6.2018. Tiedotteet asiaa koskien löytyivät kunnan verkkosivuilta: http://kemionsaari.fi/fi/kemionsaaren... Talousveden laadun osalta lisätietoja tietopyyntöön liittyen tulee kysyä Kemiönsaaren kunnan terveysvalvonnasta: Liedon kunta, ympäristöterveyspalvelut, terveystarkastaja Tiina Torkkeli-Pitkäranta, puh. 050 598 0578, sposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> tai <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > tai Lounais-Suomen aluehallintovirastosta: sposti. <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >, puh. 0295 018 000 Terveisin, Saila Porthen Ylitarkastaja | Överinspektör <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > puh. | tel. 0295 022 905 vaihde | växel 0295 022 500 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Ympäristönsuojelu | Miljövård Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, PL 236, 20101 Turku NTM-centralen i Egentiliga Finland, Självständighetsplan 2, PB 236, 20101 Åbo www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi<... | www.ntm-centralen.fi/egentligafinland...
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Kemiönsaaren veden kootut selvitykset ja selitykset vuosilta 2015-2017 [#642]
Date
Aug. 28, 2018, 11:52 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Kemiönsaaren veden kootut selvitykset ja selitykset vuosilta 2015-2017" (14.8.2018, #642) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 642 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
"Noreply (ELY)" <noreply@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Aug. 28, 2018, 11:52 p.m.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu<https://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa> sähköisiin asiointipalveluihimme. - Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har mottagit ert meddelande. Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig<https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa> med våra elektroniska tjänster. - Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland.
  1. 5 years, 9 months agoAug. 28, 2018, 11:52 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Kemiönsaaren veden kootut selvitykset ja selitykset vuosilta 2015-2017 [#642]
Date
Aug. 29, 2018, 9:10 a.m.
Attachments

Hei! Tässä liitteenä Saila Porthenin sinulle 16.8.2018 lähettämä vastaus tietopyyntöön. T. Kirjaamo/Varsinais-Suomen ELY-keskus
  1. 5 years, 8 months agoSept. 6, 2018, 6:07 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  2. 5 years, 8 months agoSept. 6, 2018, 6:11 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  3. 5 years, 8 months agoSept. 6, 2018, 6:12 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.