Kemiönsaaren Kemiön kirkonkylän ja Taalintehtaan välisen siirtoviemärin lupadokumentit

Request to:
Kemiönsaaren vesi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyydän Kemiönsaaren Kemiön kirkonkylän ja Taalintehtaan välisen siirtoviemärin lupadokumentit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kemiönsaaren Kemiön kirkonkylän ja Taalintehtaan välisen siirtoviemärin lupadokumentit [#321]
Date
March 23, 2016, 1:51 p.m.
To
Kemiönsaaren vesi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Kemiönsaaren Kemiön kirkonkylän ja Taalintehtaan välisen siirtoviemärin lupadokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/321/up/a0e2cb3f10ac4aea58979c3a0fedc8bb57ca01e0/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 4 months agoMarch 23, 2016, 1:51 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaaren vesi.
From
roger.hakalax@kimitoon.fi – Kemiönsaaren vesi
Subject
VB: Kemiönsaaren Kemiön kirkonkylän ja Taalintehtaan välisen siirtoviemärin lupadokumentit [#321]
Date
March 24, 2016, 9:27 a.m.
Status
Request resolved

Hei Linjan rakentaminen ei vaadi viranomaislupaa eikä sitä ole sen takia haettu. Kemiönsaaren Vesi
  1. 4 years, 4 months agoMarch 30, 2016, 3:53 p.m.: Received an email from Kemiönsaaren vesi.
  2. 4 years, 4 months agoApril 2, 2016, 5:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.