Kemin edunvalvontatoimisto

Request to:
Kemi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Hei Hain edunvalvontaa toivoen että riitani Kelan kanssa ratkeaisi, koska keksivät tekosyitä eläkeläisen asumistuen maksamatta jättämiseen. Tilanteeni vain paheni, menetin verkkopankkitunnukseni, pankkikorttia en lähes saanut ja nyt minulla ei ole sitäkään. Aiotaanko tosiaankin jokaisen edunvalvonnan piirissä olleen tilitiedot tarkistaa luvan kanssa 4 vuoden välein, kuten asiakirjoissa sanotaan? Tämä mielestäni on turhaa urkintaa. Miten luulette Kemin edunvalvonnan toimivan, jos edunvalvoja nro 9 on kokoajan lomalla? Siksi siellä nimenomaan sihteerinä toimiva henkilö on ylittänyt uskoakseni valtuutensa ja maksanut ihmisille. Edunvalvojaa ei ole saanut kiinni kuin kerran ja silloinkin hän oli juuri palannut kesälomaltaan, eikä ollut vielä oikein perillä tapauksestani. Sihteerikö siellä edunvalvojana toimii vai edunvalvoja? Onko edunvalvonta vain tehty ihmisten kyykyttämiseen, silloin kun Kelan ratkaisut eivät ole riittäneet kostoksi Suomen kansalaisuudesta? Terveisin, Kansalainen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kemin edunvalvontatoimisto [#790]
Date
Sept. 16, 2019, 4:11 a.m.
To
Kemi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei Hain edunvalvontaa toivoen että riitani Kelan kanssa ratkeaisi, koska keksivät tekosyitä eläkeläisen asumistuen maksamatta jättämiseen. Tilanteeni vain paheni, menetin verkkopankkitunnukseni, pankkikorttia en lähes saanut ja nyt minulla ei ole sitäkään. Aiotaanko tosiaankin jokaisen edunvalvonnan piirissä olleen tilitiedot tarkistaa luvan kanssa 4 vuoden välein, kuten asiakirjoissa sanotaan? Tämä mielestäni on turhaa urkintaa. Miten luulette Kemin edunvalvonnan toimivan, jos edunvalvoja nro 9 on kokoajan lomalla? Siksi siellä nimenomaan sihteerinä toimiva henkilö on ylittänyt uskoakseni valtuutensa ja maksanut ihmisille. Edunvalvojaa ei ole saanut kiinni kuin kerran ja silloinkin hän oli juuri palannut kesälomaltaan, eikä ollut vielä oikein perillä tapauksestani. Sihteerikö siellä edunvalvojana toimii vai edunvalvoja? Onko edunvalvonta vain tehty ihmisten kyykyttämiseen, silloin kun Kelan ratkaisut eivät ole riittäneet kostoksi Suomen kansalaisuudesta? Terveisin, Kansalainen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 7 months agoSept. 16, 2019, 4:12 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemi.
  2. 1 year, 6 months agoOct. 1, 2019, 3 a.m.: This request became overdue