Käytössä olevat tietojärjestelmät ja IT-budjetit

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Kuinka monta tietojärjestelmää oikeusministeriön hallinnonalalla (ministeriö, virastot ja laitokset) on käytössä ja mitkä ovat näiden tietojärjestelmien metatiedot? Missä tietojärjestelmissä käsitellään henkilötietoja? Mitkä ovat hallinnonalan toimijoiden (ministeriöt, virastot, laitokset) IT-vuosibudjetit ja merkittävimmät tietojärjestelmähankkeet?

Messages in this request

From
Mika Honkanen
Subject
Käytössä olevat tietojärjestelmät ja IT-budjetit [#556]
Date
Feb. 21, 2018, 12:12 a.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuinka monta tietojärjestelmää oikeusministeriön hallinnonalalla (ministeriö, virastot ja laitokset) on käytössä ja mitkä ovat näiden tietojärjestelmien metatiedot? Missä tietojärjestelmissä käsitellään henkilötietoja? Mitkä ovat hallinnonalan toimijoiden (ministeriöt, virastot, laitokset) IT-vuosibudjetit ja merkittävimmät tietojärjestelmähankkeet?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Honkanen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/556/up/1d1eb7ce25a614c66b7574ad05fdb7f49cc29d72/
Kind Regards, Mika Honkanen
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 21, 2018, 12:12 a.m.: Mika Honkanen sent a message to Oikeusministeriö.
  2. 6 years, 3 months agoMarch 7, 2018, 2 a.m.: This request became overdue