This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Kasnäsin ympäristölupadokumentit

Request to:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Salmonfarm Oy Ab 0700980-9, Kasnäsudden Oy Ab 1021564-6 ja Kasnäs Lax Ab Oy 0556109-3 myönnetyt ja vireillä olevat ympäristölupadokumentit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kasnäsin ympäristölupadokumentit [#299]
Date
March 3, 2016, 12:34 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Salmonfarm Oy Ab 0700980-9, Kasnäsudden Oy Ab 1021564-6 ja Kasnäs Lax Ab Oy 0556109-3 myönnetyt ja vireillä olevat ympäristölupadokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/299/up/9a3be88cd46ea15b1783fae91d76fdd79ab87ae3/
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 2 months agoMarch 3, 2016, 12:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Kasnäsin ympäristölupadokumentit [#299]
Date
March 3, 2016, 1:41 p.m.
Status
Awaiting response

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland.  Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu sähköisiin asiointipalveluihimme.  Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig med våra elektroniska tjänster.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Kasnäsin ympäristölupadokumentit [#299]
Date
March 3, 2016, 4:58 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tietopyyntönne on kirjattu diaarinumerolle KEHA/106/2016. t. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamo
 1. 8 years, 2 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
 2. 8 years, 2 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
"Wideskog Mirva (ELY)" <mirva.wideskog@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Lisätietopyyntö
Date
March 7, 2016, 3:39 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tietopalvelupyyntöönne viitaten pyydän ystävällisesti tarkentamaan mitä dokumentteja pyydätte käyttöönne. Mikäli kyselynne koskee päätöksiä, ne ovat saatavilla Aluehallintoviraston internetsivuilla https://www.avi.fi/web/avi/avi-etela-... tai https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/ Ystävällisin terveisin, Mirva Wideskog MWMWMWMWMWMWM Mirva Wideskog Ylitarkastaja <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > puhelin 0295 022962 vaihde 0295 022500 Ympäristö- ja luonnonvarat, Ympäristönsuojelu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku, PL 523, 20101 TURKU www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi<...
 1. 8 years, 2 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Lisätietopyyntö [#299]
Date
March 15, 2016, 5:22 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä Mirva Wideskog, kiitoksia vastauksesta. tietopalvelu.ahtp.fi kautta löytyi Salmonfarm Oy Ab 0700980-9, diaarit: ESAVI/272/04.08/2013 ESAVI/271/04.08/2013 ESAVI/10543/2015 ESAVI/791/2016 Mutta ei dokumentteja. En myöskään löytänyt https://www.avi.fi/web/avi/avi-etela-... kautta asiaan liittyviä dokumentteja. Saisinko yllä oleviin diaareihin liittyvät dokumentit tai linkit niihin? Seuraaville ei löytynyt asioita, voitko vahvistaa että näille ei ole myönnetty tai vireillä ympäristölupia? Kasnäsudden Oy Ab 1021564-6 ja Kasnäs Lax Ab Oy 0556109-3 ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 299 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 2 months agoMarch 15, 2016, 5:22 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Lisätietopyyntö [#299]
Date
May 31, 2016, 5:06 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä vastaanottaja, Saisinko dokumentit jotka liittyy asioihin: ESAVI/272/04.08/2013 ESAVI/271/04.08/2013 ESAVI/10543/2015 ESAVI/791/2016 Voitteko vahvistaa että näille ei ole myönnetty tai ole vireillä ympäristölupia? Kasnäsudden Oy Ab 1021564-6 ja Kasnäs Lax Ab Oy 0556109-3 Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 299 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 12 months agoMay 31, 2016, 5:06 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Lisätietopyyntö [#299]
Date
Oct. 9, 2016, 12:32 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä vastaanottaja, Saisinko dokumentit jotka liittyy asioihin: ESAVI/272/04.08/2013 ESAVI/271/04.08/2013 ESAVI/10543/2015 ESAVI/791/2016 Voitteko vahvistaa että näille ei ole myönnetty tai ole vireillä ympäristölupia? Kasnäsudden Oy Ab 1021564-6 ja Kasnäs Lax Ab Oy 0556109-3 Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 299 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 7 months agoOct. 9, 2016, 12:32 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Re: Lisätietopyyntö [#299]
Date
Nov. 14, 2016, 10:20 a.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Kasnäsin ympäristölupadokumentit" (3.3.2016, #299) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 242 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 299 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 6 months agoNov. 14, 2016, 10:20 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
"Wideskog Mirva (ELY)" <mirva.wideskog@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Lisätietopyyntö [#299]
Date
Nov. 14, 2016, 11:37 a.m.

Hei, Kiitos lisätietopyynnöstänne! Tietopyyntö koskee käsitykseni mukaan samoja laitoksia, joista aiemmin kyselitte, jolloin opastin teitä sähköpostilla (16.3.2016) hakemaan dokumentteja sähköisestä tietopalvelusta. Opastin teidät sähköiseen tietopalveluun, jotta teillä varmasti olisi mahdollisuus löytää kaikki tarvitsemanne dokumentit. Pyysin teitä aikaisemmin ja toistan ystävällisesti pyyntöni: Voitteko vielä tarkentaa mitä dokumentteja, ette sähköisestä tietopalvelusta löytäneet, eli mitä asiakirjoja tarkalleen kaipaatte vielä näihin esittämiinne kysymyksiin liittyen? Näin voimme varmistaa, että saatte kaikki tarvitsemanne asiakirjat. Kaikki pyytämänne tieto tulisi kuitenkin löytyä myös sähköisestä tietopalvelusta. Voin kyllä myös, kuten jo aikaisemmin olen viestissäni todennut ja jos niin toivotte, siirtää tietopyyntönne Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI), koska kaikki diaarinumerot tietopyynnöstä ovat ESAVIn diaarinumeroita. Ystävällisin terveisin, Mirva Wideskog Varsinais-Suomen ELY-keskus
From
"Wideskog Mirva (ELY)" <mirva.wideskog@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Lisätietopyyntö [#299]
Date
Nov. 14, 2016, 11:37 a.m.

Hei, Kiitos lisätietopyynnöstänne! Tietopyyntö koskee käsitykseni mukaan samoja laitoksia, joista aiemmin kyselitte, jolloin opastin teitä sähköpostilla (16.3.2016) hakemaan dokumentteja sähköisestä tietopalvelusta. Opastin teidät sähköiseen tietopalveluun, jotta teillä varmasti olisi mahdollisuus löytää kaikki tarvitsemanne dokumentit. Pyysin teitä aikaisemmin ja toistan ystävällisesti pyyntöni: Voitteko vielä tarkentaa mitä dokumentteja, ette sähköisestä tietopalvelusta löytäneet, eli mitä asiakirjoja tarkalleen kaipaatte vielä näihin esittämiinne kysymyksiin liittyen? Näin voimme varmistaa, että saatte kaikki tarvitsemanne asiakirjat. Kaikki pyytämänne tieto tulisi kuitenkin löytyä myös sähköisestä tietopalvelusta. Voin kyllä myös, kuten jo aikaisemmin olen viestissäni todennut ja jos niin toivotte, siirtää tietopyyntönne Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI), koska kaikki diaarinumerot tietopyynnöstä ovat ESAVIn diaarinumeroita. Ystävällisin terveisin, Mirva Wideskog Varsinais-Suomen ELY-keskus
 1. 7 years, 6 months agoNov. 14, 2016, 11:50 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
 2. 7 years, 6 months agoNov. 14, 2016, 11:50 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
"Wideskog Mirva (ELY)" <mirva.wideskog@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
tietopyyntö #299
Date
Nov. 14, 2016, 1:54 p.m.

Hei, Kiitos viestistänne tietopyyntö-portaalin kautta! Kuten aikaisemmin olen viesteissäni todennut aluehallintoviraston asiakirjoihin liittyvät dokumentit ovat haettavissa Lupa-tietopalvelun kautta linkki https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/. Kirjoitin avuksenne tarkemmat ohjeet hakupalvelun käytöstä aikaisemmassa sähköpostissani. Jos kyseinen palvelu tuntuu hankalalta käyttää voimme toki toimittaa teille asiakirjoja jos, kuten aikaisemmin pyysin, voitte tarkentaa mitkä asiakirjat täsmälleen haluatte käyttöönne. Kuuluuko pyyntöönne myös esim. kuulutusasiakirjat ja lausunnot vai lähinnä hakemusasiakirjat ja päätökset? Kaikki mainitsemanne diaarinumerot ovat aluehallintoviraston, eli halutessanne voi siirtää asian AVI:lle, jonka kirjaamosta löytyy myös kaikki mainitsemiinne asioihin liittyvät asiakirjat. ystävällisin terveisin, Mirva Wideskog Varsinais-Suomen ELY-keskus MWMWMWMWMWMWM Mirva Wideskog Ylitarkastaja <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > puhelin 0295 022962 vaihde 0295 022500 Ympäristö- ja luonnonvarat, Ympäristönsuojelu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku, PL 523, 20101 TURKU www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi<...
 1. 7 years, 6 months agoNov. 14, 2016, 1:55 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.