This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Karttaruuduttainen väestöaineisto

Request to:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Tilastokeskuksen asiassa TK-52-1736-15 tuotetun karttaruuduttaisen väestöaineiston siinä muodossa kun se on toimitettu aluehallintovirastoille.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Karttaruuduttainen väestöaineisto [#330]
Date
April 13, 2016, 6 p.m.
To
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Tilastokeskuksen asiassa TK-52-1736-15 tuotetun karttaruuduttaisen väestöaineiston siinä muodossa kun se on toimitettu aluehallintovirastoille.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/330/up/6ec1cd487d2cc0cfd4ab15acd55ed3891387801a/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 1 month agoApril 13, 2016, 6 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
From
=?utf-8?q?AVI_Kirjaamo_Etel=C3=A4-Suomi?= <kirjaamo.etela@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: Karttaruuduttainen väestöaineisto [#330]
Date
April 15, 2016, 1:50 p.m.
Status
Awaiting response

Asia käsitellään Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa, esittelijä Olli Aulaskari, puh. 0295 017 533 Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har mottagit Ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland.
  1. 4 years, 1 month agoApril 15, 2016, 1:52 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
From
=?utf-8?q?AVI_Kirjaamo_Etel=C3=A4-Suomi?= <kirjaamo.etela@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: Karttaruuduttainen väestöaineisto [#330]
Date
April 15, 2016, 2:48 p.m.

Asianne on siirretty käsiteltäväksi Tilastokeskus, Seija Öörni Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har mottagit Ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland.
  1. 4 years, 1 month agoApril 15, 2016, 2:49 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
From
"Aulaskari Olli (AVI)" <olli.aulaskari@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
Tietopyyntö
Date
May 4, 2016, 3:36 p.m.
Attachments

Hei! Olemme siirtäneet lähettämänne Tilastokeskuksen asiaan TK-52-1736-15 tuotettua väestöaineistoa koskevan tietopyynnön Valtiovarainministeriölle, joka on tässä tapauksessa toimivaltainen viranomainen. Pahoittelemme siirron viivästymistä. Ystävällisin terveisin Olli Aulaskari PSAVI
  1. 4 years agoMay 4, 2016, 3:38 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.