Kansaneläkelaitoksen maksamista etuuksista

Request to:
Eduskunnan kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
June 19, 2021 - 4 hours, 59 minutes ago
Summary of Request
Mikä on Suomessa olevien ulkomaan kansalaisten saamien asumistukien ja toimeentulotukien yhteismäärä vuodelta 2020

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kansaneläkelaitoksen maksamista etuuksista [#1446]
Date
June 5, 2021, 11:07 a.m.
To
Eduskunnan kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Mikä on Suomessa olevien ulkomaan kansalaisten saamien asumistukien ja toimeentulotukien yhteismäärä vuodelta 2020
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 weeks agoJune 5, 2021, 11:07 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eduskunnan kanslia.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunnan kanslia
Subject
VS: Kansaneläkelaitoksen maksamista etuuksista [#1446]
Date
June 7, 2021, 9:25 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, olemme vastaanottaneet viestinne. Ystävällisin terveisin Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 EDUSKUNTA sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Avoinna arkisin klo 9:00-15:00
  1. 1 week, 5 days agoJune 7, 2021, 9:26 a.m.: Received an email from Eduskunnan kanslia.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunnan kanslia
Subject
VS: Kansaneläkelaitoksen maksamista etuuksista [#1446]
Date
June 7, 2021, 9:54 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, välitämme tietopyyntönne Kansaneläkelaitoksen kirjaamoon. Ystävällisin terveisin Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 EDUSKUNTA sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Avoinna arkisin klo 9:00-15:00
  1. 1 week, 5 days agoJune 7, 2021, 9:55 a.m.: Received an email from Eduskunnan kanslia.