Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset

Request to:
Eduskunnan kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Kansanedustajille maksetaan edustajantoimen asianmukaisen hoitamisen vaatima palkkion lisäksi kulukorvausta. Edustajan kotipaikasta riippuen hän saa kulukorvausta 30 prosentin (986,81 euroa), 40 prosentin (1 315,75) tai 55 prosentin (1 809,15) mukaan. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvaus 40 prosentin mukaan laskettuna. Pyydän tiedoksi taulukkoa josta selviää vuoden 2020 maksettujen kansanedustajien kulukorvaukset euromääräisesti perusteluineen.

Messages in this request

From
Jussi Mäkinen
Subject
Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset [#1443]
Date
June 3, 2021, 6:20 p.m.
To
Eduskunnan kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kansanedustajille maksetaan edustajantoimen asianmukaisen hoitamisen vaatima palkkion lisäksi kulukorvausta. Edustajan kotipaikasta riippuen hän saa kulukorvausta 30 prosentin (986,81 euroa), 40 prosentin (1 315,75) tai 55 prosentin (1 809,15) mukaan. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvaus 40 prosentin mukaan laskettuna. Pyydän tiedoksi taulukkoa josta selviää vuoden 2020 maksettujen kansanedustajien kulukorvaukset euromääräisesti perusteluineen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jussi Mäkinen <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Jussi Mäkinen
  1. 3 years agoJune 3, 2021, 6:29 p.m.: Jussi Mäkinen sent a message to Eduskunnan kanslia.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunnan kanslia
Subject
VS: Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset [#1443]
Date
June 4, 2021, 9:07 a.m.
Status
Request resolved

Hei, olemme vastaanottaneet tietopyyntönne. Ystävällisin terveisin Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 EDUSKUNTA sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Avoinna arkisin klo 9:00-15:00
  1. 3 years agoJune 4, 2021, 9:08 a.m.: Received an email from Eduskunnan kanslia.
From
Rauhio Pertti <pertti.rauhio@eduskunta.fi> – Eduskunnan kanslia
Subject
Tietoa edustajien kulukorvauksesta
Date
June 17, 2021, 3:18 p.m.
Attachments

Ohessa taulukko edustajille maksettavista kulukorvauksista. Perustelut käyvät ilmi edustajanpalkkiolain 1 § 2 momentista, seuraavasti "Edustajalle suoritetaan samalta ajalta kuin edustajanpalkkiota edustajantoimesta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista korvausta, jonka suuruus on 30 prosenttia valtion A 27 palkkausluokan peruspalkasta. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvausta 40 prosentin mukaan laskettuna. Jos edustajalla on muussa kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiirissä olevan asunnon lisäksi edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asunto Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla, suoritetaan kulukorvausta 55 prosentin mukaan laskettuna. Uudenmaan vaalipiiristä valitun edustajan kulukorvaus lasketaan kuitenkin 40 prosentin mukaan, jos hänen asuntonsa on yleistä kulkutietä käyttäen kauempana kuin 30 kilometrin matkan päässä eduskuntatalosta. (9.6.2000/528)<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1947/19470328#a9.6.2000-528>" Viittaussääntö on vaikeaselkoinen. Käytännössä on otettu vuoden 2000 palkkaluokan A27 euromäärä (markkamäärä) ja pidetty se maksuperuste samana siitä lukien. Tiedot euromääristä ovat saatavissa verkkosivuillamme. Pertti Rauhio, hallintojohtaja
  1. 3 years agoJune 17, 2021, 3:19 p.m.: Received an email from Eduskunnan kanslia.
  2. 2 years, 10 months agoAug. 7, 2021, 12:16 p.m.: Jussi Mäkinen set status to 'Request Successful'.