Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kysymykset mallintajille ja mallintajilta saadut vastaukset sekä näitä koskevat asiakirjat

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokous 25.5.2021 sihteerinään Eero Poukka tarkensi mallintajien kysymyksenasettelua. Pyydän asiakirjat, joista käy ilmi alatyöryhmän kysymyksenasettelu mallintajille ennen tarkennusta 25.5.2021, 25.5.2021 tarkennettu alatyöryhmän kysymyksenasettelu mallintajille, sekä asiakirjat, joissa on mallintajien vastaukset alatyöryhmän kysymyksiin tai jotka koskevat näitä vastauksia. Katson, että kysymyksenasettelua koskevat asiakirjat ovat tulleet julkisiksi, kun alatyöryhmä on päättänyt kysymyksenasettelusta kokouksessaan tai lähettänyt kysymyksenasettelun mallintajille. Katson, että vastaukset kysymyksenasetteluun ovat tulleet julkisiksi, kun asiakirja(t) on lähetetty alatyöryhmälle. Tutkimus, tilasto ja niihin verrattavia ratkaisuja ja suunnitelmia koskevat selvitykset tulevat julkisiksi, kun ne ovat valmiit käyttötarkoitukseensa, vaikka asia vielä olisi muuten keskeneräinen. Katson, että tämä pätee sekä kysymyksenasetteluun että sen vastauksiin. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
Okko Ojala
Subject
Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kysymykset mallintajille ja mallintajilta saadut vastaukset sekä näitä koskevat asiakirjat [#1458]
Date
June 16, 2021, 9:22 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokous 25.5.2021 sihteerinään Eero Poukka tarkensi mallintajien kysymyksenasettelua. Pyydän asiakirjat, joista käy ilmi alatyöryhmän kysymyksenasettelu mallintajille ennen tarkennusta 25.5.2021, 25.5.2021 tarkennettu alatyöryhmän kysymyksenasettelu mallintajille, sekä asiakirjat, joissa on mallintajien vastaukset alatyöryhmän kysymyksiin tai jotka koskevat näitä vastauksia. Katson, että kysymyksenasettelua koskevat asiakirjat ovat tulleet julkisiksi, kun alatyöryhmä on päättänyt kysymyksenasettelusta kokouksessaan tai lähettänyt kysymyksenasettelun mallintajille. Katson, että vastaukset kysymyksenasetteluun ovat tulleet julkisiksi, kun asiakirja(t) on lähetetty alatyöryhmälle. Tutkimus, tilasto ja niihin verrattavia ratkaisuja ja suunnitelmia koskevat selvitykset tulevat julkisiksi, kun ne ovat valmiit käyttötarkoitukseensa, vaikka asia vielä olisi muuten keskeneräinen. Katson, että tämä pätee sekä kysymyksenasetteluun että sen vastauksiin. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Okko Ojala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Okko Ojala
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 16, 2021, 9:22 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 9:22 p.m.: Okko Ojala sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 9:23 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VL: THL/3388/3.10.00/2021
Date
June 30, 2021, 2:39 p.m.
Status
Request resolved

Hyvä Okko Ojala, olette lähettäneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tietopyynnön, jossa pyydätte asiakirjoja, joista käy ilmi Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kysymyksenasettelu mallintajille ennen 25.5.2021, ja sen jälkeen sekä mallintajien vastaukset. Kysymyksenasettelusta ei ole erillisiä asiakirjoja. Sihteeri Eero Poukalta saadun tiedon mukaan aluksi mallintajia pyydettiin mallintamaan 12-15 vuotiaiden koronarokottamista. 25.5.2020 pyydettiin selvittämään kummasta vaihtoehdosta saadaan enemmän kansanterveydellistä hyötyä, kun rokottamisen kohdeväestö on 1) yli 16-v 2) 12-15 v. Mallintajien vastaus julkaistaan Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän pöytäkirjan liitteenä sen valmistuttua (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-...). Ystävällisin terveisin Hanna Kaarre toimeksi saaneena
  1. 2 years, 9 months agoJune 30, 2021, 2:40 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 9 months agoJune 30, 2021, 2:42 p.m.: Okko Ojala set status to 'Tietoa ei ole'.