This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Kaksi viimeisintä yhteistyösopimusta LUT:n kanssa-

Request to:
Kouvola
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
- tuorein sopimus liitteineen - edellinen sopimus liitteineen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kaksi viimeisintä yhteistyösopimusta LUT:n kanssa- [#886]
Date
Jan. 9, 2020, 10:41 a.m.
To
Kouvola
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
- tuorein sopimus liitteineen - edellinen sopimus liitteineen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 months agoJan. 9, 2020, 10:41 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kouvola.
From
=?utf-8?b?U2FuZMOlcyBQw6Rpdmk=?= <paivi.sandas@kouvola.fi> – Kouvola
Subject
Kaksi viimeisintä yhteistyösopimusta LUT:n kanssa
Date
Jan. 23, 2020, 1:37 p.m.
Attachments

yt Päivi Sandås Kaupunginlakimies p. 0206158212 Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut Pl 85 (Torikatu 10) 45101 Kouvola www.kouvola.fi<https://eur01.safel... Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan sen vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita välittömästi asiasta sähköpostitse lähettäjälle.
  1. 6 months, 2 weeks agoJan. 23, 2020, 1:38 p.m.: Received an email from Kouvola.