K-Max Oy:n voimassaolevat kuljetussopimukset

Request to:
Mäntsälä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada nähtäväksi kaikki Mäntsälän kunnan ja K-Max Oy:n väliset voimassaolevat sopimukset kaikkine liitteineen.

Messages in this request

From
Katri Manninen
Subject
K-Max Oy:n voimassaolevat kuljetussopimukset [#1015]
Date
Sept. 19, 2020, 11:53 a.m.
To
Mäntsälä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada nähtäväksi kaikki Mäntsälän kunnan ja K-Max Oy:n väliset voimassaolevat sopimukset kaikkine liitteineen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Katri Manninen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Katri Manninen
  1. 3 years, 5 months agoSept. 19, 2020, 11:54 a.m.: Katri Manninen sent a message to Mäntsälä.
From
Palvelupiste <palvelupiste@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VS: K-Max Oy:n voimassaolevat kuljetussopimukset [#1015]
Date
Sept. 21, 2020, 9:27 a.m.
Status
Request resolved

Hei, viesti vastaanotettu ja tietopyyntö otettu käsittelyyn, dnro 321/02.08/2020. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo/Marko Kopakkala
  1. 3 years, 5 months agoSept. 21, 2020, 9:28 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VL: K-Max Oy:n voimassaolevat kuljetussopimukset [#1015]
Date
Sept. 22, 2020, 11:26 a.m.
Attachments

  1. 3 years, 5 months agoSept. 22, 2020, 11:28 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
From
Palvelupiste <palvelupiste@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VS: K-Max Oy:n voimassaolevat kuljetussopimukset [#1015]
Date
Sept. 22, 2020, 11:39 a.m.
Attachments

  1. 3 years, 5 months agoSept. 22, 2020, 11:40 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 3 years, 5 months agoSept. 24, 2020, 8:56 p.m.: Katri Manninen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.