Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n toiminnasta tehdystä sisäisestä tarkastusraportista vuosilta 2012-2014

Request to:
Vantaa
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Voitteko lähettää sähköpostilla sähköisen kopion Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n toiminnasta tehdystä sisäisestä tarkastusraportista vuosilta 2012-2014. Mikäli asiakirja ei ole julkinen, pyydän toimittamaan kielteisen päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Messages in this request

From
Mika Honkanen
Subject
Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n toiminnasta tehdystä sisäisestä tarkastusraportista vuosilta 2012-2014 [#268]
Date
Jan. 30, 2016, 4:23 p.m.
To
Vantaa
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voitteko lähettää sähköpostilla sähköisen kopion Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n toiminnasta tehdystä sisäisestä tarkastusraportista vuosilta 2012-2014. Mikäli asiakirja ei ole julkinen, pyydän toimittamaan kielteisen päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Honkanen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Mika Honkanen
  1. 6 years, 10 months agoJan. 30, 2016, 4:23 p.m.: Mika Honkanen sent a message to Vantaa.
From
YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
VS: Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n toiminnasta tehdystä sisäisestä tarkastusraportista vuosilta 2012-2014 [#268]
Date
Feb. 1, 2016, 10:45 a.m.
Status
Request resolved

Vantaan kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestin ja toimittanut sen eteenpäin käsittelyyn. ystävällisin terveisin Leena Sormunen, kirjaaja
  1. 6 years, 10 months agoFeb. 1, 2016, 10:46 a.m.: Received an email from Vantaa.
From
Sohlberg Kati <kati.sohlberg@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
Viranhaltijapäätös tietopyyntöön
Date
Feb. 10, 2016, 10:07 a.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tarkastusjohtajan päätös koskien tietopyyntöänne. Terveisin, Kati Sohlberg ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kati Sohlberg Tarkastusassistentti Vantaan Kaupunki Sisäinen tarkastus Asematie 7 01300 Vantaa tel. (09) 839 20223 gsm. 050 3181561 e-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.vantaa.fi<http://www.vantaa.fi... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1. 6 years, 9 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Vantaa.
From
Mika Honkanen
Subject
Re: Viranhaltijapäätös tietopyyntöön [#268]
Date
March 6, 2016, 7:10 p.m.
To
Vantaa

Hyvä vastaanottaja, Haluan antaa syyttäjälle työrauhan asian suhteen. Ja totean, että a) jos syyte päätetään nostaa, raportti(t) tulevat hyvin suurella todennäköisyydellä julkiseksi oikeudenkäynnissä (sen taustamateriaalina). b) jos syyteistä luovutaan, teen uuden tietopyynnön, jonka kielteisestä päätöksestä valitan Helsingin hallinto-oikeudelle. Oman tulkintani mukaan Vantaalle tulee paljon suurempaa vahinkoa raportin salaamisesta kuin sen julkistamisesta. Toivon, että Vantaan kaupunki noudattaa hyvää hallintotapaa ja ilmoittaa, kun raportti on julkinen tai kun syytteistä on luovuttu, jos raportit ovat edelleen siinä vaiheessa salaisia. Ystävällisin terveisin, Mika Honkanen Pyynnön numero: 268 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Honkanen
  1. 6 years, 8 months agoMarch 6, 2016, 7:10 p.m.: Mika Honkanen sent a message to Vantaa.
  2. 6 years, 7 months agoApril 12, 2016, 9:35 a.m.: Mika Honkanen set status to 'Pyyntö peruttiin'.