Iranin valinta nelivuotiskaudeksi YK:n naisten oikeuksien komiteaan

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Valinta on 21.4 2021 tehty YK:n talous-ja sosiaalineuvoston taholta.Miten Suomi äänesti Iranin valinnan puolesta vai vastaan.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Iranin valinta nelivuotiskaudeksi YK:n naisten oikeuksien komiteaan [#1372]
Date
April 28, 2021, 4:24 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Valinta on 21.4 2021 tehty YK:n talous-ja sosiaalineuvoston taholta.Miten Suomi äänesti Iranin valinnan puolesta vai vastaan.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 1 month agoApril 28, 2021, 4:24 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
April 28, 2021, 4:25 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
  1. 3 years, 1 month agoApril 28, 2021, 4:26 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: Iranin valinta nelivuotiskaudeksi YK:n naisten oikeuksien komiteaan [#1372]
Date
April 29, 2021, 11:23 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, tässä pyytämäsi diaarinumero: UM/7037. Ystävällisin terveisin, UM Kirjaamo
  1. 3 years, 1 month agoApril 29, 2021, 11:24 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 3 years, 1 month agoMay 13, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Iranin valinta nelivuotiskaudeksi YK:n naisten oikeuksien komiteaan [#1372]
Date
May 16, 2021, 3:46 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä vastaanottaja,missä vaiheessa asian UM/7037 käsittely on? Tietopyyntööni "Iranin valinta nelivuotiskaudeksi YK:n naisten oikeuksien komiteaan" (28.4.2021, #1372) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 4 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1372 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 1 month agoMay 16, 2021, 3:46 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
May 16, 2021, 3:46 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
  1. 3 years, 1 month agoMay 16, 2021, 3:47 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: RE: Iranin valinta nelivuotiskaudeksi YK:n naisten oikeuksien komiteaan [#1372]
Date
May 17, 2021, 1:43 p.m.
Status
Awaiting response

Terve << Nimi poistettu >> , Toivoin, että olisin voinut vastata tietopyyntöön jo viime viikolla. Ministeriössä halutaan kuitenkin läpikäydä tarkasti asian julkisuuteen ja salassa pitoon liittyvät kysymykset. Julkisuuslain 14 §:n 4 momentin mukaisesti asiakirjoihin mahdollisesti sisältyvien salassa pidettävien osien julkisuusluonteen selvittäminen ja ratkaisu on tehtävä viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön saapumisesta. Näillä näkymin saan vastattua sinulle tällä viikolla, toivottavasti viikon alkupäivinä. Terveisin Jyrki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 1 month agoMay 17, 2021, 1:44 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Tietopyyntö: Iranin valinta nelivuotiskaudeksi YK:n naisten oikeuksien komiteaan [#1372]; UM:n vastaus
Date
May 21, 2021, 11:26 a.m.
Status
Request resolved

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olet lähettänyt 28.4.2021 ulkoministeriölle tietopyynnön, jossa tiedustelet miten Suomi äänesti Iranin valinnan osalta YK:ssa naisten asemaa käsittelevän toimikunnan vaaleissa 20.4.2021. YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) alainen, naisten asemaa käsittelevä toimikunta (Commission on the Status of Women, CSW) on tärkein hallitustenvälinen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten asemaa edistävä elin. ECOSOC:n alaisten toimielinten paikat täytetään yleensä ilman äänestystä, jos maaryhmässä ei ole kilpailua. Äänestykseen päädyttäessä vaalit ovat salassa pidettäviä, suljettuja lippuäänestyksiä, kuten lähtökohtaisesti kaikki YK-vaalit. CSW-vaalissa Yhdysvallat pyysi äänestystä Aasian ja Tyynenmeren maiden ryhmälle (APG) kuuluvista paikoista, vaikka ryhmä oli jo hyväksynyt ehdokkaat, eikä kilpailua ollut. Kaikki APG-maaryhmän ehdokkaat tulivat valituiksi: Japani (52 ääntä), Libanon (51 ääntä), Pakistan (50 ääntä), Kiina (48 ääntä) ja Iran (43 ääntä). Tullakseen valituksi ehdokas tarvitsee 27 ääntä, kun ECOSOC:ssa on 54 jäsentä. APG-maiden lisäksi CSW:n jäseniksi valittiin ilman äänestyksiä Kap Verde, Egypti, Mauritania ja Tunisia Afrikan ryhmästä sekä Costa Rica, Panama sekä Trinidad ja Tobago Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden ryhmästä. Suomi on länsimaista koostuvan ns. WEOG-ryhmän ja pohjoismaisen rotaation mukaisesti tänä vuonna ECOSOC:n jäsen ja sen vuoksi äänioikeutettu. Vaalien salassa pidettävyyden vuoksi Suomi ei voi kertoa julkisuuteen, miten äänestimme CSW-vaalissa. Äänestysratkaisussaan Suomi otti huomioon hallituksen ihmisoikeusperustaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan periaatteet sekä Suomen näkemykset naisten asemasta ja oikeuksista. Salaiselle äänestykselle on diplomatiassa syynsä. Lähtökohtana on maiden välinen luottamus siihen, että yhteisesti sovittuja käytäntöjä noudatetaan. Salassa pidettävien äänestyskäyttäytymistä koskevien tietojen antaminen julkisuuteen saattaisi tämän vuoksi aiheuttaa haittaa Suomen edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Suljettu lippuäänestys on myös laajempi periaatteellinen kysymys. Joillekin valtiolle se voi esimerkiksi antaa mahdollisuuden äänestää aidosti mielipiteensä mukaisesti ilman, että niiden täytyy huomioida suurten, usein autoritaaristen valtioiden vastareaktioita. Yllä kerrotuista syistä ulkoministeriö ei voi antaa tietoa Suomen äänestyskäyttäytymisestä CSW-vaalissa. Tämä perustuu Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) 24 pykälän 1 momentin 2 kohtaan, jonka mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka ”koskevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön, asiakirjat, jotka liittyvät kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai muussa kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään asiaan, ja asiakirjat, jotka koskevat Suomen valtion, Suomen kansalaisten, Suomessa oleskelevien henkilöiden tai Suomessa toimivien yhteisöjen suhteita toisen valtion viranomaisiin, henkilöihin tai yhteisöihin, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.” Sinulla on halutessasi mahdollisuus saada tietopyyntöösi ulkoministeriön valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > _____ ________________________________________ From: Paloposki Jyrki (UM) Sent: maanantai 17. toukokuuta 2021 13.43 To: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Subject: FW: RE: Iranin valinta nelivuotiskaudeksi YK:n naisten oikeuksien komiteaan [#1372] Terve << Nimi poistettu >> , Toivoin, että olisin voinut vastata tietopyyntöön jo viime viikolla. Ministeriössä halutaan kuitenkin läpikäydä tarkasti asian julkisuuteen ja salassa pitoon liittyvät kysymykset. Julkisuuslain 14 §:n 4 momentin mukaisesti asiakirjoihin mahdollisesti sisältyvien salassa pidettävien osien julkisuusluonteen selvittäminen ja ratkaisu on tehtävä viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön saapumisesta. Näillä näkymin saan vastattua sinulle tällä viikolla, toivottavasti viikon alkupäivinä. Terveisin Jyrki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 3 years agoMay 21, 2021, 11:27 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 3 years agoMay 21, 2021, 11:53 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.