Huumausaineen käyttörikös

Request to:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Tästä asiasta löytyy paljon ristiriitaista informaatiota internetistä. Näkyykö huumausaineen käyttörikos lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotetteella, jos siitä on saatu vain sakko ja tällöin rikosrekisterimerkintää ei ole? Tässä lähteesä sanotaan, että rikostaustaotteella näkyy huumausaineen käyttörikos (https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/...).

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Huumausaineen käyttörikös [#799]
Date
Oct. 13, 2019, 11:36 p.m.
To
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tästä asiasta löytyy paljon ristiriitaista informaatiota internetistä. Näkyykö huumausaineen käyttörikos lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotetteella, jos siitä on saatu vain sakko ja tällöin rikosrekisterimerkintää ei ole? Tässä lähteesä sanotaan, että rikostaustaotteella näkyy huumausaineen käyttörikos (https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/...).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 8 months agoOct. 13, 2019, 11:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Suomen hallinto-oikeus.
From
ita-suomi.hao@oikeus.fi – Itä-Suomen hallinto-oikeus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering (Huumausaineen käyttörikös [#799], 13.10.2019 klo 23.36)
Date
Oct. 13, 2019, 11:42 p.m.
Status
Request resolved

Vastaanottokuittaus Itä-Suomen hallinto-oikeus on vastaanottanut sähköpostinne. Itä-Suomen hallinto-oikeuden henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/it... Kvittering Östra Finlands förvaltningsdomstol har fått ert e-meddelande. Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd i Östra Finlands förvaltningsdomstolen finns tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/it... Receipt Administrative Court of Eastern Finland has received Your e-mail. Information concerning the processing of personal data and data protection in Administrative Court of Eastern Finland can be found at https://oikeus.fi/hallintooikeudet/it... (in Finnish)
From
ita-suomi.hao@oikeus.fi – Itä-Suomen hallinto-oikeus
Subject
Asia: Huumausaineen käyttörikös [#799]
Date
Oct. 15, 2019, 1:11 p.m.

Hei, rikostaustaotteiden käsittely ei kuulu hallinto-oikeuden tehtäviin, joten pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan oikeusrekisterikeskukseen. Oikeusrekisterikeskuksen yhteystiedot sähköposti: oikeusrekisterikeskus(at)om.fi yksityishenkilöiden asiakaspalvelu: p. 029 56 65650 (puhelinpalveluaika klo 10-14) Terveisin, Minna Sunnari Informaatikko/tiedottaja Itä-Suomen hallinto-oikeus Minna Canthin katu 64 PL 1744 70101 KUOPIO p. 029 56 42500 (vaihde) ita-suomi.hao(at)oikeus.fi Tämä viesti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja poistakaa viesti välittömästi. Detta meddelande kan innehålla konfidentiell information. Ifall ni inte är meddelandets avsedda mottagare, vänligen informera avsändaren om detta och radera meddelandet omedelbart. This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message immediately. Vastausta pyydetään kenelle << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Vastaanottaja: <<nimi ja sähköpostiosoite> > Kopio: Aihe: Huumausaineen käyttörikös [#799] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Tästä asiasta löytyy paljon ristiriitaista informaatiota internetistä. Näkyykö huumausaineen käyttörikos lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotetteella, jos siitä on saatu vain sakko ja tällöin rikosrekisterimerkintää ei ole? Tässä lähteesä sanotaan, että rikostaustaotteella näkyy huumausaineen käyttörikos ( https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/... ). Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:20 p.m.: Received an email from Itä-Suomen hallinto-oikeus.
  2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:20 p.m.: Received an email from Itä-Suomen hallinto-oikeus.
  3. 4 years, 7 months agoNov. 2, 2019, 3:39 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.