Huumaisaineen käyttörikos ja rikostaustaote

Request to:
Oikeusrekisterikeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Tästä asiasta löytyy paljon ristiriitaista informaatiota internetistä. Näkyykö huumausaineen käyttörikos lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotetteella, jos siitä on saatu vain sakko ja tällöin rikosrekisterimerkintää ei ole? Tässä lähteesä sanotaan, että rikostaustaotteella näkyy huumausaineen käyttörikos.(https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri/rikostaustaote.html). Sivulla myös sanotaan "Rikostaustaotteeseen merkitään ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee lasten kanssa." Mutta huumausaineiden käyttörikoksesta ei jää rikosrekisterimerkintää, joten miten tämä voi näkyä rikostaustaotteella, jos se sisältää vain rikosrekisterin tiedot.
The public body of this request has been created by the user and still needs to be confirmed.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Huumaisaineen käyttörikos ja rikostaustaote [#856]
Date
Nov. 2, 2019, 3:46 p.m.
To
Oikeusrekisterikeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tästä asiasta löytyy paljon ristiriitaista informaatiota internetistä. Näkyykö huumausaineen käyttörikos lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotetteella, jos siitä on saatu vain sakko ja tällöin rikosrekisterimerkintää ei ole? Tässä lähteesä sanotaan, että rikostaustaotteella näkyy huumausaineen käyttörikos.(https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri/rikostaustaote.html). Sivulla myös sanotaan "Rikostaustaotteeseen merkitään ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee lasten kanssa." Mutta huumausaineiden käyttörikoksesta ei jää rikosrekisterimerkintää, joten miten tämä voi näkyä rikostaustaotteella, jos se sisältää vain rikosrekisterin tiedot.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 11 months, 4 weeks agoNov. 2, 2019, 3:47 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusrekisterikeskus.
From
"Rouvinen Joel (ORK)" <joel.rouvinen@om.fi> – Oikeusrekisterikeskus
Subject
VS: Aihe: Huumaisaineen käyttörikos ja rikostaustaote [#856]
Date
Nov. 4, 2019, 9:18 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, huumausaineen käyttörikoksesta määrättyä sakkorangaistusta ei merkitä lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotteelle. Huumausaineen käyttörikos merkitään rikostaustaotteelle, jos siitä on tuomittu vankeusrangaistus. Käytännössä tällaiset vankeusrangaistukset ovat useammasta rikoksesta tuomittuja rikoslain 7. luvun 1 §:n mukaisia yhteisiä vankeusrangaistuksia. Ystävällisin terveisin, Joel Rouvinen Rekisteriasiantuntija / Registerexpert Oikeusrekisterikeskus / Rättsregistercentralen PL / PB 157 13101 Hämeenlinna / Tavastehus Puh/tel 029 56 65778 / 050 452 4373 [ORK_TUNNUS_FI_SVE] Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Lähetetty: lauantai 2. marraskuuta 2019 15.47 Vastaanottaja: ORK Virastoposti < <nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: Huumaisaineen käyttörikos ja rikostaustaote [#856] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Tästä asiasta löytyy paljon ristiriitaista informaatiota internetistä. Näkyykö huumausaineen käyttörikos lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotetteella, jos siitä on saatu vain sakko ja tällöin rikosrekisterimerkintää ei ole? Tässä lähteesä sanotaan, että rikostaustaotteella näkyy huumausaineen käyttörikos.(https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri/rikostaustaote.html). Sivulla myös sanotaan "Rikostaustaotteeseen merkitään ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee lasten kanssa." Mutta huumausaineiden käyttörikoksesta ei jää rikosrekisterimerkintää, joten miten tämä voi näkyä rikostaustaotteella, jos se sisältää vain rikosrekisterin tiedot. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 11 months, 3 weeks agoNov. 4, 2019, 9:19 a.m.: Received an email from Oikeusrekisterikeskus.
  2. 11 months, 3 weeks agoNov. 4, 2019, 5:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.