HILMA: 2018-015047

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö ei ole aktiivinen.
Pyynnön yhteenveto
Kaikki data vuosilta 2017 sekä 2018 joka liittyy hankintaan: HILMA 2018-015047 "Jälki-ilmoitus: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala : Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosina 2018 - 2021" https://www.hankintailmoitukset.fi/sv...

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
HILMA: 2018-015047 [#643]
Päivämäärä
24. elokuuta 2018 kello 10.28
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kaikki data vuosilta 2017 sekä 2018 joka liittyy hankintaan: HILMA 2018-015047 "Jälki-ilmoitus: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala : Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosina 2018 - 2021" https://www.hankintailmoitukset.fi/sv...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Namnet borttaget Namnet borttaget <<email address>> -- Juridisk kommentar: Detta e-postmeddelande skickades genom en Freedom Of Information Portal, Tietopyyntö.fi . Svar kan publiceras automatiskt.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 6 kuukautta, 4 viikkoa sitten24. elokuuta 2018 kello 10.29: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
24. elokuuta 2018 kello 10.30
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
Lähettäjä
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2018-008942/Helsingin kaupunki
Päivämäärä
24. elokuuta 2018 kello 12.55

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosina 2017-2021, hankinta-asia HEL 2018-000918, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2018-008942.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 6 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. syyskuuta 2018 kello 18.09: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  2. 6 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. syyskuuta 2018 kello 18.09: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  3. 6 kuukautta, 2 viikkoa sitten8. syyskuuta 2018 kello 3.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt