HILMA: 2018-015047

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Kaikki data vuosilta 2017 sekä 2018 joka liittyy hankintaan: HILMA 2018-015047 "Jälki-ilmoitus: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala : Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosina 2018 - 2021" https://www.hankintailmoitukset.fi/sv...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
HILMA: 2018-015047 [#643]
Date
Aug. 24, 2018, 10:28 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kaikki data vuosilta 2017 sekä 2018 joka liittyy hankintaan: HILMA 2018-015047 "Jälki-ilmoitus: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala : Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosina 2018 - 2021" https://www.hankintailmoitukset.fi/sv...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Namnet borttaget Namnet borttaget <<email address>> -- Juridisk kommentar: Detta e-postmeddelande skickades genom en Freedom Of Information Portal, Tietopyyntö.fi . Svar kan publiceras automatiskt.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 1 month agoAug. 24, 2018, 10:29 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Aug. 24, 2018, 10:30 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2018-008942/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 24, 2018, 12:55 p.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosina 2017-2021, hankinta-asia HEL 2018-000918, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2018-008942.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 2 years agoSept. 6, 2018, 6:09 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 2 years agoSept. 6, 2018, 6:09 p.m.: Received an email from Helsinki.
  3. 2 years agoSept. 8, 2018, 3 a.m.: This request became overdue