This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Herttoniemenrannan ala-asteen sisäilmadokumentit

Request to:
Helsingin Opetusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Herttoniemenrannan ala-asteen sisäilmaselvityksiin liittyvät dokumentit: Päätökset mahdollisista hankkeista, raportit, selvitykset, kyselyt, esitykset ja tutkimusdatat.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Herttoniemenrannan ala-asteen sisäilmadokumentit [#323]
Date
March 23, 2016, 10:05 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Herttoniemenrannan ala-asteen sisäilmaselvityksiin liittyvät dokumentit: Päätökset mahdollisista hankkeista, raportit, selvitykset, kyselyt, esitykset ja tutkimusdatat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/323/up/2442eae800babb0b08d52d0567f90c41edfe22c6/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years agoMarch 23, 2016, 10:05 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
  2. 4 years agoApril 7, 2016, midnight: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Herttoniemenrannan ala-asteen sisäilmadokumentit [#323]
Date
June 10, 2016, 4:47 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Herttoniemenrannan ala-asteen sisäilmadokumentit" (23.3.2016, #323) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 65 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 323 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 years, 10 months agoJune 10, 2016, 4:47 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
Opetusvirasto Opev <opetusvirasto@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
VS: Herttoniemenrannan ala-asteen sisäilmadokumentit [#323]
Date
June 14, 2016, 9:43 a.m.

<< Nimipoistettu >> << Nimi poistettu >>, Helsingin kaupungin omistamiin kiinteistöihin liittyvät kunto- ja sisäilmaraportit voi tilata Kiinteistöviraston Tilakeskuksesta, osoitteesta <<sähköpostiosoite>> tai kohteen tekniseltä isännöitsijältä. Olkaa yhteydessä Kiinteistöviraston Tilakeskukseen. Terveisin Helsingin kaupungin Opetusvirasto/neuvonta
  1. 3 years, 10 months agoJune 14, 2016, 9:46 a.m.: Received an email from Helsingin Opetusvirasto.