Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Voitteko lähettää emailitse sähköisen kopion yrityksen osakasopimuksesta. Mikäli asiakirja ei ole julkinen pyydän toimittamaan kielteisen päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen. Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkaita ovat Vantaan kaupunki 1 008 osaketta, Helsingin kaupunki 1 osake, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 osake.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus [#226]
Date
May 18, 2015, 2:54 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voitteko lähettää emailitse sähköisen kopion yrityksen osakasopimuksesta. Mikäli asiakirja ei ole julkinen pyydän toimittamaan kielteisen päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen. Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkaita ovat Vantaan kaupunki 1 008 osaketta, Helsingin kaupunki 1 osake, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 osake.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<email address>> Post Address: Joonas Pekkanen << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 7 years, 6 months agoMay 18, 2015, 2:54 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Helsinki.
From
=?utf-8?q?Malmstr=C3=B6m_Atte?= <atte.malmstrom@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: HEL 2015-001975 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus [#226]
Date
June 15, 2015, 5:49 p.m.
Status
Request resolved

Hyvä tietopyynnön esittäjä, pyytämänne asiakirja on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettävä. Lain 22 §:n mukaan viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä tai muussa laissa on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. Pyyntönne mukaisesti saatan asian viranomaisen ratkaistavaksi. Ystävällisin terveisin _______________________________________________________________________________________ Atte Malmström konserniohjauksen päällikkö Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto puh. (09) 310 25472 fax (09) 310 36615 e-mail: <<email address>> postiosoite: PL 20, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI katuosoite: Pohjoisesplanadi 15-17 www.hel.fi/kaupunginkanslia _______________________________________________________________________________________  Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ............................................................................................................................................................................... Det här e-postmeddelandet är avsett endast för mottagaren. Det kan innehålla konfidentiella eller personliga uppgifter. Om du har fått meddelandet av misstag, vänligen underrätta avsändaren om saken. Stryk det ursprungliga meddelandet och kopiera, ändra eller sprid det inte. Tack. ............................................................................................................................................................................... This e-mail is intended for the addressee only. The message may contain confidential or personal information. If you have received the message by mistake, please inform the sender accordingly. Please delete the original message, do not copy, alter or forward it. Thank you. ...............................................................................................................................................................................
  1. 7 years, 5 months agoJune 18, 2015, midnight: This request became overdue
From
=?utf-8?q?Malmstr=C3=B6m_Atte?= <atte.malmstrom@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: HEL 2015-001975 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus [#226]
Date
June 26, 2015, 10:27 a.m.

Hyvä tietopyynnön esittäjä, aiemmasta sähköpostiviestistäni poiketen Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n omistajien kesken tehdyn uudelleen arvioinnin perusteella pyytämänne osakassopimuksen salassa pidolle ei mahdollisesti enää löydy perusteita siitä syystä, että yhtiön liiketoiminnan järjestämiseen liittyvät päätökset on nyt tehty. Näin ollen yhtiön pääomistaja Vantaan kaupunki lähettää tai on jo lähettänyt teille yhtiön osakassopimuksen pyyntönne mukaisesti. Ystävällisin terveisin _______________________________________________________________________________________ Atte Malmström konserniohjauksen päällikkö Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto puh. (09) 310 25472 fax (09) 310 36615 e-mail: <<email address>> postiosoite: PL 20, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI katuosoite: Pohjoisesplanadi 15-17 www.hel.fi/kaupunginkanslia _______________________________________________________________________________________ P Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ............................................................................................................................................................................... Det här e-postmeddelandet är avsett endast för mottagaren. Det kan innehålla konfidentiella eller personliga uppgifter. Om du har fått meddelandet av misstag, vänligen underrätta avsändaren om saken. Stryk det ursprungliga meddelandet och kopiera, ändra eller sprid det inte. Tack. ............................................................................................................................................................................... This e-mail is intended for the addressee only. The message may contain confidential or personal information. If you have received the message by mistake, please inform the sender accordingly. Please delete the original message, do not copy, alter or forward it. Thank you. ...............................................................................................................................................................................
  1. 7 years agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 7 years agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Helsinki.
  3. 6 years, 12 months agoDec. 3, 2015, 6:20 p.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Request Successful'.