This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Helsingin oppikirjakustannukset

Request to:
Helsingin Opetusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän asiakirjat josta ilmenee Helsingin oppilaille ja opettajille ostamien oppikirjojen oppikirjakustannukset, kirjojen ostomäärät ja nimikkeet sekä oppilaiden ikäluokkien kokonaismäärät Helsingin kouluissa.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Helsingin oppikirjakustannukset [#900]
Date
Jan. 31, 2020, 2:26 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän asiakirjat josta ilmenee Helsingin oppilaille ja opettajille ostamien oppikirjojen oppikirjakustannukset, kirjojen ostomäärät ja nimikkeet sekä oppilaiden ikäluokkien kokonaismäärät Helsingin kouluissa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 11 months, 3 weeks agoJan. 31, 2020, 2:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
Korhonen Timo Tapani <timo.korhonen@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
Tietopyyntö
Date
Feb. 4, 2020, 9:46 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Mitä ajanjaksoa tietopyyntönne koskee. ystävällisin terveisin Timo << Nimi poistettu >> Yksikön päällikkö, varatuomari Päätöksenteon tuen yksikkö Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Helsingin kaupunki Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki P. 09 31021012, 040 5601299 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [http://helmi.hel.fi/kasko/uutiset/Doc... << Osoite poistettu >> HELSINGFORS_Tunnus_email.jpg]
  1. 11 months, 3 weeks agoFeb. 4, 2020, 9:48 a.m.: Received an email from Helsingin Opetusvirasto.
From
Korhonen Timo Tapani <timo.korhonen@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
VS: Tietopyyntö
Date
Feb. 4, 2020, 11:22 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Ohessa pyytämänne tiedot ajalta 4/18 << Osoite poistettu >> 3/19. ystävällisin terveisin Timo << Nimi poistettu >> Yksikön päällikkö, varatuomari Päätöksenteon tuen yksikkö Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Helsingin kaupunki Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki P. 09 31021012, 040 5601299 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [http://helmi.hel.fi/kasko/uutiset/Doc... << Osoite poistettu >> HELSINGFORS_Tunnus_email.jpg]
  1. 11 months, 3 weeks agoFeb. 4, 2020, 11:26 a.m.: Received an email from Helsingin Opetusvirasto.