Helsingin kaupungin Trafille tekemä ilmoitus

Request to:
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Helsingin kaupunki on Twitterissä ilmoittanut 24. tehdystä ilmoituksesta lentokonehavainnosta Helsinki-Malmin lentoasemalla. https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... "Havainnosta on ilmoitettu ilmailuviranomaiselle, joka vastaa ilmailulain ja -turvallisuuden asioista ja jolta voi kysyä lisätietoja ja yksityiskohtia." Pyydämme saada tiedon, onko Helsingin kaupunki tehnyt liikenteen turvallisuusvirasto Trafille twiitissä mainitun ilmoituksen sekä mahdollisesti muita vastaavia ilmoituksia.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Helsingin kaupungin Trafille tekemä ilmoitus [#1468]
Date
June 29, 2021, 1:34 p.m.
To
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunki on Twitterissä ilmoittanut 24. tehdystä ilmoituksesta lentokonehavainnosta Helsinki-Malmin lentoasemalla. https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... "Havainnosta on ilmoitettu ilmailuviranomaiselle, joka vastaa ilmailulain ja -turvallisuuden asioista ja jolta voi kysyä lisätietoja ja yksityiskohtia." Pyydämme saada tiedon, onko Helsingin kaupunki tehnyt liikenteen turvallisuusvirasto Trafille twiitissä mainitun ilmoituksen sekä mahdollisesti muita vastaavia ilmoituksia.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 2 years, 11 months agoJune 29, 2021, 1:34 p.m.: Malmigate Net sent a message to Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
  2. 2 years, 10 months agoJuly 14, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Re: Helsingin kaupungin Trafille tekemä ilmoitus [#1468]
Date
July 15, 2021, 4:54 p.m.
To
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Helsingin kaupungin Trafille tekemä ilmoitus" (29.6.2021, #1468) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 3 päivää myöhässä. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 1468 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
  1. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 4:55 p.m.: Malmigate Net sent a message to Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.