Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Pyydän Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017. Tämä pyyntö on jatkoa aiemmalle vuotta 2015 koskeneelle vastaavalle pyynnölle. http://tietopyynto.fi/r/266 Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. tämä tietopyyntö kohdistuu julkisiin tietoihin, ilman yksityishenkilöiden henkilötietoja, mutta jos jostain syystä vahingossa ei-julkisia henkilötietoja ilmenee, niiden poistamiseen on näiden tietojen käsittelu kuvattu Tietopyyntö-palvelun käyttäjille annettu ohjeet rekisteriselosteessa: https://tietopyynto.fi/apua/rekisteri..., ja sitoutettu käyttäjät käsittelytapaan käyttöehdoissa: https://tietopyynto.fi/apua/ehdot/ Henkilötietolaki on siis huomioitu tietojen käsittelyssä, vaikka tämä pyyntö kohdistuu julkisuuslain alaisiin aineistoihin. Tiedoilla ei ole henkilötietolain 8 §:n mukaista yksilöityä käyttötarkoitusta. Mahdollinen henkilötietojen käsittely syntyisi vain tilanteessa jossa henkilötietoja ilmenee aineistossa ei-toivotusti, ja silloin sovelletaan yllä mainittuja käyttöehtoja eli henkilötietoja ei käytetä vaan ne redaktoidaan. Jos haluatte redaktoida henkilötiedot pois ennen tietojen luovuttamista - mikä ei ole yleinen tapa - pyydän huomioimaan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09).

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017 [#619]
Päivämäärä
15. kesäkuuta 2018 kello 11.37
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017. Tämä pyyntö on jatkoa aiemmalle vuotta 2015 koskeneelle vastaavalle pyynnölle. http://tietopyynto.fi/r/266 Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. tämä tietopyyntö kohdistuu julkisiin tietoihin, ilman yksityishenkilöiden henkilötietoja, mutta jos jostain syystä vahingossa ei-julkisia henkilötietoja ilmenee, niiden poistamiseen on näiden tietojen käsittelu kuvattu Tietopyyntö-palvelun käyttäjille annettu ohjeet rekisteriselosteessa: https://tietopyynto.fi/apua/rekisteri..., ja sitoutettu käyttäjät käsittelytapaan käyttöehdoissa: https://tietopyynto.fi/apua/ehdot/ Henkilötietolaki on siis huomioitu tietojen käsittelyssä, vaikka tämä pyyntö kohdistuu julkisuuslain alaisiin aineistoihin. Tiedoilla ei ole henkilötietolain 8 §:n mukaista yksilöityä käyttötarkoitusta. Mahdollinen henkilötietojen käsittely syntyisi vain tilanteessa jossa henkilötietoja ilmenee aineistossa ei-toivotusti, ja silloin sovelletaan yllä mainittuja käyttöehtoja eli henkilötietoja ei käytetä vaan ne redaktoidaan. Jos haluatte redaktoida henkilötiedot pois ennen tietojen luovuttamista - mikä ei ole yleinen tapa - pyydän huomioimaan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten15. kesäkuuta 2018 kello 11.37: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
noreplykirjaamo@hel.fi – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
15. kesäkuuta 2018 kello 11.38
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten15. kesäkuuta 2018 kello 11.39: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017 [#619] - Kirjattu HEL 2018-006946/SS
Päivämäärä
27. kesäkuuta 2018 kello 11.08

Ilmoitan jo etukäteen, että tietopyynnön suuritöisyydestä johtuen 14 päivästä ei voida pitää kiinni tämän tietopyynnön osalta, mutta toimitamme mahdollisimman pian vastaavan yhteenvedon pyytämistäsi vuosista diaaritiedoistamme, kun olet saanut vuoden 2015 diaarista. Ystävällisin terveisin Sari Sohlberg ________________________________ Sari Sohlberg kirjaamoesimies puh. (09) 310 64438, gsm 044 0904 003 Keskushallinto, kaupunginkanslia, hallinto-osasto, tiedonhallinta Kirjaamo PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017 [#619]
Päivämäärä
30. kesäkuuta 2018 kello 17.55
Vastaanottaja
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017" (15.6.2018, #619) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 619 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 kuukautta, 3 viikkoa sitten30. kesäkuuta 2018 kello 17.55: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
noreplykirjaamo@hel.fi – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
30. kesäkuuta 2018 kello 17.56

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017 [#619] - Kirjattu HEL 2018-006946
Päivämäärä
3. heinäkuuta 2018 kello 7.39
Liitteet

Ohessa Helsingin kaupungin julkiset diaariasiat vuosilta 2016 ja 2017 Ystävällisin terveisin Sari Sohlberg Helsingin kaupungin Kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) palvelunumero 09 310 13700 <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017 [#619]
Päivämäärä
29. elokuuta 2018 kello 0.06
Vastaanottaja
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017" (15.6.2018, #619) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 61 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 619 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 kuukautta, 3 viikkoa sitten29. elokuuta 2018 kello 0.07: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
29. elokuuta 2018 kello 0.08

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017 [#619]
Päivämäärä
29. elokuuta 2018 kello 11.06
Liitteet

Teille on toimitettu vastaus 3.7.2018 pyytämäänne sähköpostiosoitteeseen, joka on ohessa liitteenä. t. Sari Sohlberg Helsingin kaupungin Kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) palvelunumero 09 310 13700 <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuosilta 2016 ja 2017 [#619]
Päivämäärä
29. elokuuta 2018 kello 12.18

Tietopyyntöönne on vastattu teille pyytämäänne sähköpostiin 3.7.2018, joka on toimitettu tänään liitteineen vielä uudelleen sähköpostiinne. Tämä viesti vielä vastauksena ilman liitteitä, jos sähköpostinne ei vastaanota näin isoja liitetiedostoja. Helsingin kaupungin Kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) palvelunumero 09 310 13700 <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
  1. 6 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. syyskuuta 2018 kello 18.12: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  2. 6 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. syyskuuta 2018 kello 18.14: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  3. 6 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. syyskuuta 2018 kello 18.14: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  4. 6 kuukautta, 1 viikko sitten10. syyskuuta 2018 kello 14.18: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  5. 6 kuukautta sitten17. syyskuuta 2018 kello 16.22: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  6. 6 kuukautta sitten17. syyskuuta 2018 kello 16.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.