Harmaan talouden toimintaohjelma

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministeriö VM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Pyyntö peruttiin
Pyynnön yhteenveto
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoiteltiin varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Harmaan talouden toimintaohjelma [#297]
Päivämäärä
2. maaliskuuta 2016 kello 8.59
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoiteltiin varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten2. maaliskuuta 2016 kello 8.59: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Harmaan talouden toimintaohjelma [#297]
Päivämäärä
2. maaliskuuta 2016 kello 15.46
Tila
Odotetaan vastausta

Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/433/07.01.01.00/2016.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Harmaan talouden toimintaohjelma [#297]
Päivämäärä
2. maaliskuuta 2016 kello 15.46
Tila
Odotetaan vastausta

Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/433/07.01.01.00/2016.
  1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten6. maaliskuuta 2016 kello 17.06: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  2. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten6. maaliskuuta 2016 kello 17.06: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
Ilmoitus tietopyynnön siirrosta sisäministeriöön.
Päivämäärä
8. maaliskuuta 2016 kello 8.49
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Asia/Ärende Tietopyyntö; lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista Lähetyspäivämäärä/Avsänt 08.03.2016 Asianumero/Ärendenummer VM/433/07.01.01.00/2016 Viittaamme tietopyyntöönne 2.3.2016, joka koskee lähdedokumentteja arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista ja ilmoitamme, että tietopyyntönne on käännetty sisäministeriölle. Tietopyynnössä on viitattu harmaan talouden toimintaohjelmaan, joka on sisäministeriön esittelemä valtioneuvoston periaatepäätös. Periaatepäätöstä koskevaa asiakirjaa ei ole esitelty valtiovarainministeriöstä eikä myöskään asiakirjan sisältämiä vaikutusarvioita ole laadittu valtiovarainministeriössä. Toimeksi saaneena Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten14. maaliskuuta 2016 kello 9.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  2. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten18. huhtikuuta 2016 kello 12.11: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Pyyntö peruttiin'.
Kello 18. huhtikuuta 2016 kello 12.10 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Ei vastausta, jatkettiin http://tietopyynto.fi/r/334