Harmaan talouden toimintaohjelma

Request to:
Valtiovarainministeriö VM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoiteltiin varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Harmaan talouden toimintaohjelma [#297]
Date
March 2, 2016, 8:59 a.m.
To
Valtiovarainministeriö VM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoiteltiin varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 8 months agoMarch 2, 2016, 8:59 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Harmaan talouden toimintaohjelma [#297]
Date
March 2, 2016, 3:46 p.m.
Status
Awaiting response

Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/433/07.01.01.00/2016.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Harmaan talouden toimintaohjelma [#297]
Date
March 2, 2016, 3:46 p.m.
Status
Awaiting response

Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/433/07.01.01.00/2016.
  1. 6 years, 8 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 6 years, 8 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
Ilmoitus tietopyynnön siirrosta sisäministeriöön.
Date
March 8, 2016, 8:49 a.m.
Status
Request resolved

Asia/Ärende Tietopyyntö; lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista Lähetyspäivämäärä/Avsänt 08.03.2016 Asianumero/Ärendenummer VM/433/07.01.01.00/2016 Viittaamme tietopyyntöönne 2.3.2016, joka koskee lähdedokumentteja arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista ja ilmoitamme, että tietopyyntönne on käännetty sisäministeriölle. Tietopyynnössä on viitattu harmaan talouden toimintaohjelmaan, joka on sisäministeriön esittelemä valtioneuvoston periaatepäätös. Periaatepäätöstä koskevaa asiakirjaa ei ole esitelty valtiovarainministeriöstä eikä myöskään asiakirjan sisältämiä vaikutusarvioita ole laadittu valtiovarainministeriössä. Toimeksi saaneena Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 6 years, 8 months agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 6 years, 7 months agoApril 18, 2016, 12:11 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Pyyntö peruttiin'.
On April 18, 2016, 12:10 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Ei vastausta, jatkettiin http://tietopyynto.fi/r/334