HARE:n uudistamishankkeen asiakirjat

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
31.12.2014 päättyneessä hankkeessa VM014:00/2014 tuotettiin seuraavat asiakirjat: 1. Tuotetaan vaihtoehdot hankerekisterin uudistamiselle. 2. Tuotetaan ohjausryhmän linjausten mukaisen vaihtoehdon esiselvitys. 3. Tuotetaan tarkoituksenmukaiset vaatimusmäärittelyt sekä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kuvaukset. 4. Tehdään elinkaarisuunnitelma ja rahoitusmalli. 5. Suunnitellaan ja vahvistetaan uuden rekisterin hallintamalli, jossa kuvataan rekisterin omistajuus, ohjaus- ja ylläpitovastuut. Lähde: http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSela... Voisitteko lähettää sähköisessä muodossa vastauksena tähän sähköpostiin kohdissa 1-5 tarkoitetut asiakirjat.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
HARE:n uudistamishankkeen asiakirjat [#181]
Date
Jan. 29, 2015, 2 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
31.12.2014 päättyneessä hankkeessa VM014:00/2014 tuotettiin seuraavat asiakirjat: 1. Tuotetaan vaihtoehdot hankerekisterin uudistamiselle. 2. Tuotetaan ohjausryhmän linjausten mukaisen vaihtoehdon esiselvitys. 3. Tuotetaan tarkoituksenmukaiset vaatimusmäärittelyt sekä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kuvaukset. 4. Tehdään elinkaarisuunnitelma ja rahoitusmalli. 5. Suunnitellaan ja vahvistetaan uuden rekisterin hallintamalli, jossa kuvataan rekisterin omistajuus, ohjaus- ja ylläpitovastuut. Lähde: http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSela... Voisitteko lähettää sähköisessä muodossa vastauksena tähän sähköpostiin kohdissa 1-5 tarkoitetut asiakirjat.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 9 years, 1 month agoJan. 29, 2015, 2 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: HARE:n uudistamishankkeen asiakirjat [#181]
Date
Jan. 29, 2015, 2:14 p.m.
Status
Awaiting response

Vietinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä
  1. 9 years, 1 month agoJan. 29, 2015, 2:15 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"Leena.Lehtovuori@vm.fi" <leena.lehtovuori@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VL: HARE:n uudistamishankkeen asiakirjat [#181]
Date
Jan. 29, 2015, 4:27 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Valtioneuvoston hanketiedon esiselvityshankeen raportti ja sen liitteet löytyvät Valtioneuvoston hanketietojärjestelmästä osoitteesta http://www.hare.vn.fi/mJulkaisujenSel.... Alla suorat linkit raporttiin ja liitteisiin: · Valtioneuvoston hanketiedon esiselvitysraportti<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5268> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5270> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 1, KA-taulukot <http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSel... · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 2, Hallitusohjelman ja strategisen suunnitelman seurantaprosessivaltioneuvoston hanketietojärjestelmän näkökulmasta<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5271> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 3, Hallitusohjelman ja strategisen suunnitelman seurantaprosessivaltioneuvoston hanketietojärjestelmän näkökulmasta -prosessikaavio<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5273> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 4, Säädösvalmisteluprosessi valtioneuvoston hanketietojärjestelmännäkökulmasta -prosessikuvaus<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5272> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 5, Säädösvalmisteluprosessi valtioneuvoston hanketietojärjestelmännäkökulmasta -prosessikaavio<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5274> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 6, Hanketietojärjestelmän yleinen hankeprosessi -prosessikuvaus<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5275> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 7, Hanketietojärjestelmän yleinen hankeprosessi -prosessikaavio<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5277> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 8, Valtioneuvoston toimielinprosessi valtioneuvoston hanketietojärjestelmännäkökulmasta -prosessikuvaus<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5276> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 9, Valtioneuvoston toimielinprosessi valtioneuvoston hanketietojärjestelmännäkökulmasta -prosessikaavio<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5278> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 10, Toimeenpanon yleinen valmisteluvaihe -prosessikuvaus<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5279> · Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liite 11, Toimeenpanon yleinen valmisteluvaihe -prosessikaavio<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5280> · Valtioneuvoston hanketiedon vaatimusmäärittelydokumentaatio - käyttötapaukset<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5267> · Valtioneuvoston hanketietiedon esiselvityksen sanasto<http://www.hare.vn.fi/mJulKaisujenSelailu.asp?h_iId=20089&ju_iId=5269> Ystävällisin terveisin, Leena Lehtovuori Tietoyksikkö Valtiovarainministeriö
  1. 9 years, 1 month agoJan. 30, 2015, 7:41 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  2. 9 years agoFeb. 3, 2015, 11:12 a.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.