This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

haluan minusta lausunnon antajien listan ym

Request to:
Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
koska lausunnot ovat valheelliset

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
haluan minusta lausunnon antajien listan ym [#1073]
Date
Sept. 27, 2020, 1:18 p.m.
To
Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
koska lausunnot ovat valheelliset
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?q?Syytt=C3=A4j=C3=A4laitos_Etel=C3=A4-Suomi_-_=C3=85klagarmyndigheten_S=3D_F6dra_Finland?= <etela-suomi.syyttaja@oikeus.fi> – Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Subject
<<sähköpostiosoite>> - ei ole käytössä - är inte i bruk - is not in use.
Date
Sept. 27, 2020, 1:22 p.m.

Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen myötä sähköpostiosoite <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> on poistettu käytöstä. Lähettämänne viesti on välitetty uuteen osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. Pyydämme Teitä jatkossa lähettämään viestinne edellä mainittuun uuteen osoitteeseen. Edelleenvälitystoiminto poistetaan käytöstä 31.12.2019. E-postadressen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > har i samband med Åklagarmyndighetens organisationsförändring upphört att fungera. Ert meddelande har vidareförmedlats till den nya E-postadressen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. Vi ber Er att i fortsättningen skicka Era meddelanden till denna nya E-postadress. Vidareförmedlingsfunktionen tas ur bruk 31.12.2019. Due to the reorganisation of the Finnish Prosecution Service, the E-mail address <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> has been taken out of use. Your message has been forwarded to the new E-mail address <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. We ask you to send your messages to this new E-mail address in the future. The forwarding service will be discontinued the 31.12.2019.
From
=?utf-8?q?Syytt=C3=A4j=C3=A4laitos_Etel=C3=A4-Suomi_-_=C3=85klagarmyndigheten_S=3D_F6dra_Finland?= <etela-suomi.syyttaja@oikeus.fi> – Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Delivery confirmation
Date
Sept. 27, 2020, 1:22 p.m.

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut viestinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har mottagit ert meddelande. Delivery confirmation <<sähköpostiosoite>> has received your message.
  1. 3 weeks, 3 days agoSept. 27, 2020, 1:23 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto.
  2. 3 weeks, 3 days agoSept. 27, 2020, 1:23 p.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto.
  3. 3 weeks, 3 days agoSept. 27, 2020, 1:23 p.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto.
From
"Hervonen Johanna (SY)" <johanna.hervonen@oikeus.fi> – Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Subject
VL: haluan minusta lausunnon antajien listan ym [#1073]
Date
Oct. 5, 2020, 12:04 p.m.

Tervehdys, olette oheisessa viestissänne pyytänyt listaa teistä lausunnon antajien listaa ym. Jotta voisimme täyttää pyyntönne, tulee teidän yksilöidä, mistä asiasta tai lausunnosta on kysymys. Ystävällisin terveisin Johanna Hervonen Valtionsyyttäjä, apulaispäällikkö Etelä-Suomen syyttäjäalue puh 0504145608
  1. 2 weeks, 2 days agoOct. 5, 2020, 12:06 p.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto.