Hallintosääntö

Request to:
Turku
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei! Opiskelen pelastusopistossa ja yhden opintojakson tehtävänä on tehdä virallinen tietopyyntö. Edellämainitun perusteella pyydän saada Turun kaupungi hallintosäännön.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Hallintosääntö [#1114]
Date
Nov. 20, 2020, 10:39 a.m.
To
Turku
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei! Opiskelen pelastusopistossa ja yhden opintojakson tehtävänä on tehdä virallinen tietopyyntö. Edellämainitun perusteella pyydän saada Turun kaupungi hallintosäännön.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Konsernihallinto <konsernihallinto@turku.fi> – Turku
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification of Receipt
Date
Nov. 20, 2020, 10:41 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiosoite <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. E-postadress <<sähköpostiosoite>> har mottagit ert e-postmeddelande. Email address <<sähköpostiosoite>> has received your email.
  1. 2 years, 2 months agoNov. 20, 2020, 10:41 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Turku.
  2. 2 years, 2 months agoNov. 20, 2020, 10:42 a.m.: Received an email from Turku.
From
Konsernihallinto <konsernihallinto@turku.fi> – Turku
Subject
VS: Hallintosääntö [#1114]
Date
Nov. 20, 2020, 11:32 a.m.
Attachments

Hei, Turun kaupunki ei kirjaa julkisia asiakirjapyyntöjä hallintodiaariin. Liitteenä Turun kaupungin hallintosääntö jossa olevat linkit eivät aukea kuin kaupungin sisäverkossa. Hallintosääntö löytyy myös Turun kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta https://ah.turku.fi/kh/2020/0504012x/... Ystävällisesti Turun kaupunki Konsernihallinto Kirjaamo Puolalankatu 5 20100 Turku <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 2 months agoNov. 20, 2020, 11:33 a.m.: Received an email from Turku.
  2. 2 years, 2 months agoNov. 28, 2020, 9:05 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.