Hallintojohtajan virkaluottokorttilaskut

Request to:
Mäntsälä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyydän saada nähtäväkseni viimeisen 12 kuukauden ajalta hallintojohtaja NN:n virkaluottokorttilaskut joista näkyy eritellyt maksutiedot eli mihin rahaa on käytetty, miten paljon ja milloin.

Messages in this request

From
Katri Manninen
Subject
Hallintojohtaja NN:n virkaluottokorttilaskut [#1008]
Date
Sept. 8, 2020, 10:08 a.m.
To
Mäntsälä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada nähtäväkseni viimeisen 12 kuukauden ajalta hallintojohtaja NN:n virkaluottokorttilaskut joista näkyy eritellyt maksutiedot eli mihin rahaa on käytetty, miten paljon ja milloin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Katri Manninen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Katri Manninen
  1. 3 years, 9 months agoSept. 8, 2020, 10:09 a.m.: Katri Manninen sent a message to Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VS: Hallintojohtaja NN:n virkaluottokorttilaskut [#1008]
Date
Sept. 8, 2020, 1:45 p.m.
Status
Request resolved

Hei, viesti vastaanotettu ja asia avattu, dnro 303/02.06/2020. -Mäntsälän kirjaamo/Marko Kopakkala
  1. 3 years, 9 months agoSept. 8, 2020, 1:46 p.m.: Received an email from Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?UGVyw6Rtw6RraSBIZWxlbmE=?= <helena.peramaki@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Hallintojohtaja NN:n virkaluottokorttilaskut
Date
Sept. 8, 2020, 3:53 p.m.

Hei Mäntsälän kunnan kirjaamoon on tullut tänään tietopyyntö hallintojohtaja NN: n virkaluottokorttilaskuista viimeisen 12 kuukauden ajalta. Sain pöydälleni kopion sähköpostista. Vastaan tähän tietopyyntöön sähköpostissa olleeseen lähettäjän sähköpostiosoitteeseen, koska tietopyynnössä ei ollut mainittuna muuta osoitetta tietojen toimittamiselle. Toivottavasti tämä tulee perille tietopyynnön tekijälle. Vastaus tietopyyntöön: Mäntsälän kunnan hallintojohtaja NN:llä ei ole käytössään virkaluottokorttia, joten luottokorttilaskuja tältä osin ei ole olemassa. Terveisin, Helena Perämäki Talousjohtaja Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > p. 040 314 5205
  1. 3 years, 9 months agoSept. 8, 2020, 3:54 p.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 3 years, 9 months agoSept. 19, 2020, 11:42 a.m.: Katri Manninen set status to 'Tietoa ei ole'.