HAIPA esiseltyshanke

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Oikeusministeriö asetti 1.7.2014 "Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen hallintotuomioistuimissa" (HAIPA esiselvitys) ajalle 18.8.2014 - 31.8.2015. Voisitteko lähettää kaiken hankkeessa syntyneen dokumentaation sähköisessä muodossa?

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
HAIPA esiseltyshanke [#319]
Date
March 20, 2016, 12:54 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Oikeusministeriö asetti 1.7.2014 "Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen hallintotuomioistuimissa" (HAIPA esiselvitys) ajalle 18.8.2014 - 31.8.2015. Voisitteko lähettää kaiken hankkeessa syntyneen dokumentaation sähköisessä muodossa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/319/up/2d1ecbc017f1a39150dab92e79f2ab0a3dd0f4ad/
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 8 years, 4 months agoMarch 20, 2016, 12:54 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Oikeusministeriö.
From
=?utf-8?q?OM_Oikeusministeri=C3=B6?= <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VS: HAIPA esiseltyshanke [#319]
Date
March 21, 2016, 10:48 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, tietopyynnön käsittelyn diaarinumero on OM 37/914/2016 terveisin, OM kirjaamo
  1. 8 years, 3 months agoMarch 30, 2016, 3:53 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
  2. 8 years, 3 months agoApril 4, 2016, midnight: This request became overdue
From
Petri Saukko <oikeusministerio@om.fi>
Subject
Web form upload
Date
April 4, 2016, 3:38 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Joonas Pekkanen mailto: <<email address>> JOONAS PEKKASEN ASIAKIRJAPYYNTÖ Joonas Pekkanen on 21.3.2016 pyytänyt oikeusministeriöltä Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen hallintotuomioistuimissa (HAIPA esiselvitys) asiakirjat sähköisessä muodossa. Pekkaselle luovutetaan seuraavat HAIPA esiselvitys -asiakirjat: • Esiselvitysraportti HAIPA, Oikeudenkäynnin digitalisointi • Hankesuunnitelma ml. Sidosryhmäanalyysi • Lainsäädäntökatsaus • Kokemuksia Euroopan unionin tuomioistuimen järjestelmä-hankkeista • Nykytilakuvaus • Tiivistelmä Pekkaselle ei luovuta seuraavia HAIPA esiselvitys -asiakirjoja: • Arviointikehikko • Kustannusarvio • Kustannushyötyanalyysi Esiselvitysraportti HAIPA, Oikeudenkäynnin digitalisointi, hankesuunnitelma ja tiivistelmä -asiakirjat toimitetaan muokattuina siten, että asiakirjoista on poistettu julkisuuslain 24.1§ 17 kohdan perusteella salassa pidettäviksi luokitellut tiedot. Arviointikehikko, kustannusarvio ja kustannushyötyanalyysi -asiakirjoja ei voida toimittaa, koska nämä asiakirjat on luokiteltu salassa pidettäviksi julkisuuslain 24.1§ 17 kohdan perusteella. Petri Saukko Hankejohtaja, HAIPA Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Kasarmikatu 42/ PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 050-5209311 <<email address>>
  1. 8 years, 3 months agoApril 4, 2016, 3:38 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
From
=?utf-8?q?OM_Tuomioistuinyksikk=C3=B6?= <tuomioistuinyksikko.oho@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VS: HAIPA esiseltyshanke [#319]
Date
April 4, 2016, 4:27 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Olen tänään toimittanut alla olevan linkin kautta pyytämänne aineiston. Pyydän olla yhteydessä mikäli posti ei ole tullut perille. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/319/up/2d1ecb... Ystävällisesti, Teija Sassi Osastosihteeri / Avdelningssekreterare / Departmental Secretary Oikeusministeriö / Justitieministeriet / Ministry of Justice Oikeushallinto-osasto/ Justitieförvaltningsavdelningen / Department of Judicial Administration PL 25 / PB 25/ PO Box 25 00023 Valtioneuvosto / 00023 Statsrådet / FI-00023 Government teija.sassi (at) om.fi Puh / tfn/ tel: +358 29 51 50452
  1. 8 years, 3 months agoApril 4, 2016, 4:29 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: VS: HAIPA esiseltyshanke [#319]
Date
April 11, 2016, 11:03 a.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä vastaanottaja, Kiitos asiakirjoista. Voisitteko vielä perustella miksi asiakirjat Arviointikehikko, kustannusarvio ja kustannushyötyanalyysi on luokiteltu salaisiksi? En näe miten asiakirjojen luovuttaminen voisi heikentää mahdollisuuksia edullsiin hankintoihin. Päinvastoin julkinen keskustelu voi auttaa löytämään säästömahdollisuuksia hankinnan yhteydessä. Pyydän edelleen luovuttamaan asiakirjat tai vaihtoehtoisesti antamaan paremmin perustellun kielteisen päätöksen muutoksenhakuohjeineen. Ystävällisin terveisin Joonas Pekkanen Pyynnön numero: 319 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
  1. 8 years, 3 months agoApril 11, 2016, 11:03 a.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Oikeusministeriö.
From
=?utf-8?q?OM_Tuomioistuinyksikk=C3=B6?= <tuomioistuinyksikko.oho@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
HAIPA esiseltyshanke [#319]
Date
April 18, 2016, 10:25 a.m.

Hei, Kiitos mielenkiinnostanne HAIPA esiselvityshanketta kohtaan. Pyyntöönne koskien HAIPA esiselvityshankkeen asiakirjoja arviointikehikko, kustannusarvio ja kustannushyötyanalyysi pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Petri Saukko Hankejohtaja, HAIPA Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Kasarmikatu 42/PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 050-520 9311
  1. 8 years, 3 months agoApril 18, 2016, 10:26 a.m.: Received an email from Oikeusministeriö.