FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen

Request to:
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydämme saada käyttöömme kaikkia FinnRef paikannuspalvelun tukiasemien mittausdatan avaamiseen liittyviä julkisia asiakirjoja. Maa- ja Metsätalousministeriö on selvittämässä FinnRef -referenssivastaanotinverkoston mittausdatoja avaamista kaupallisille toimijoille. Operoimme ja tarjoamme kaupallista paikannuspalvelua ja mahdollisilla toimilla on oleellinen merkitys omaan liiketoiminntamme tulevaisuudessa.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen [#1151]
Date
Dec. 18, 2020, 1:23 p.m.
To
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada käyttöömme kaikkia FinnRef paikannuspalvelun tukiasemien mittausdatan avaamiseen liittyviä julkisia asiakirjoja. Maa- ja Metsätalousministeriö on selvittämässä FinnRef -referenssivastaanotinverkoston mittausdatoja avaamista kaupallisille toimijoille. Operoimme ja tarjoamme kaupallista paikannuspalvelua ja mahdollisilla toimilla on oleellinen merkitys omaan liiketoiminntamme tulevaisuudessa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
kirjaamo@mmm.fi – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
Vastaanottokuittaus
Date
Dec. 18, 2020, 1:24 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu maa- ja metsätalousministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä maa- ja metsätalousministeriön palveluissa saa ministeriön internet-sivuilta https://www.mmm.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av jord- och skogsbruksministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i jord- och skogsbruksministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://mmm.fi/sv/dataskydd Your e-mail message has been received by the Ministry of Agriculture and Forestry. For information on how the Ministry of Agriculture and Forestry processes personal data, go to: https://mmm.fi/en/data-protection <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 5 months agoDec. 18, 2020, 1:24 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
  2. 2 years, 5 months agoDec. 18, 2020, 1:25 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
kirjaamo@mmm.fi – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen [#1151]
Date
Dec. 18, 2020, 3:17 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Tietopyyntönne on rekisteröity numerolle VN/28409/2020. Ystävällisin terveisin  Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo
  1. 2 years, 5 months agoDec. 18, 2020, 3:18 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
  2. 2 years, 5 months agoJan. 2, 2021, 2 a.m.: This request became overdue
From
timo-ville.nieminen@mmm.fi – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen [#1151]
Date
Jan. 5, 2021, 10:58 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Kiitos yhteydenotostanne. Pahoittelemme, että vastauksemme tietopyyntöönne on kestänyt ennakoitua pidempään. Syynä tähän ovat olleet loppuvuoden kiireellinen työtilanne sekä henkilöstön loma-ajat. Vastauksena tietopyyntöönne Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että sillä ei tällä hetkellä ole valmiina mitään julkisia asiakirjoja, jotka liittyvät FinnRef-paikannuspalvelun tukiasemien mittausdatan avaamiseen. Asiaa koskeva selvitys on ministeriön toimeksiannosta tekeillä, mutta se on vielä keskeneräinen, eikä luonnostilaisena ole siten julkinen viranomaisen asiakirja. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, JulkL 1 luku 5 § 3 momentti 2 kohta) Selvitystyön valmistuttua se tulee normaalisti julkiseksi ja on saatavilla JulkL:n edellyttämällä tavalla. Selvitystä koskevaa asiaa maa- ja metsätalousministeriössä käsittelee johtava paikkatietoasiantuntija Mari Laakso. Ystävällisesti, << Nimi poistettu >> -Ville Nieminen Hallitussihteeri MMM Tieto- ja tutkimusyksikkö
  1. 2 years, 5 months agoJan. 5, 2021, 10:59 a.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
  2. 2 years, 4 months agoJan. 11, 2021, 8:18 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
timo-ville.nieminen@mmm.fi – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen [#1151]
Date
Jan. 27, 2021, 4:44 p.m.
Attachments

Hei, Vastauksena 18.12.2020 tekemäänne julkisuuslain mukaiseen tietopyyntöön, lähetän ohessa FinnRef-paikannuspalvelun tukiasemadatan avaamiseen liittyvän asiantuntijaselvityksen selvitysraportin. Raportti on luovutettu maa- ja metsätalousministeriölle, ja tullut siten julkiseksi 27.1.2021. Terveisin, << Nimi poistettu >> -Ville Nieminen hallitussihteeri Maa- ja metsätalousministeriö Tieto- ja tutkimusyksikkö puh. 0295162379 gsm 040- 532 1151 ****************************************************** Senior officer, Legal affairs Ministry of Agriculture and Forestry Information and research PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT FINLAND +358 295 162379 (mobile) +358 40 532 1151
  1. 2 years, 4 months agoJan. 27, 2021, 4:45 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: FinnRef paikannuspalvelun datan avaaminen [#1151]
Date
Jan. 27, 2021, 4:51 p.m.
To
Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Hyvä vastaanottaja, Kiitos dokumentista. Tutustumme siihen. Yt. << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> / << Nimi poistettu >> ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1151 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 4 months agoJan. 27, 2021, 4:51 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
  2. 2 years, 3 months agoFeb. 8, 2021, 7:57 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.