This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Finavian lupiin ja toimintaan liittyvät selvitykset Kylmäojan pohjasedimenteistä

Request to:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Finavia on Helsinki-Vantaalla käyttänyt lentokoneiden jäänestossa kemikaaleja, jotka aiemmin pääsivät valumavesien mukana kaupunkipuroihin. Kylmäoja yhtyy Tikkurilassa Vantaanjoen sivuhaaraan Keravanjokeen. Pyydän dokumentit joista ilmenee, mitä haitta-aineita Kylmäojan läntisen haaran pohjasedimentissä piilee. https://www.hs.fi/kaupunki/art-200000... Huomiottehan myös, mitä julkl. 15 § määrä asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Finavian lupiin ja toimintaan liittyvät selvitykset Kylmäojan pohjasedimenteistä [#740]
Date
May 1, 2019, 11:27 a.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Finavia on Helsinki-Vantaalla käyttänyt lentokoneiden jäänestossa kemikaaleja, jotka aiemmin pääsivät valumavesien mukana kaupunkipuroihin. Kylmäoja yhtyy Tikkurilassa Vantaanjoen sivuhaaraan Keravanjokeen. Pyydän dokumentit joista ilmenee, mitä haitta-aineita Kylmäojan läntisen haaran pohjasedimentissä piilee. https://www.hs.fi/kaupunki/art-200000... Huomiottehan myös, mitä julkl. 15 § määrä asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Noreply (ELY)" <noreply@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
May 1, 2019, 11:27 a.m.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu<https://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa> sähköisiin asiointipalveluihimme. - Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har mottagit ert meddelande. Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig<https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa> med våra elektroniska tjänster. - Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland.
From
"Noreply (ELY)" <noreply@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
May 1, 2019, 11:27 a.m.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu<https://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa> sähköisiin asiointipalveluihimme. - Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har mottagit ert meddelande. Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig<https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa> med våra elektroniska tjänster. - Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland.
  1. 5 years agoMay 1, 2019, 11:27 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  2. 5 years agoMay 1, 2019, 11:28 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Finavian lupiin ja toimintaan liittyvät selvitykset Kylmäojan pohjasedimenteistä [#740]
Date
May 2, 2019, 10:50 a.m.

Hei, Varsinais-Suomen ELY-keskus siirtää asian hallintolain 21 §:n mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. t. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamo
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Finavian lupiin ja toimintaan liittyvät selvitykset Kylmäojan pohjasedimenteistä [#740]
Date
May 2, 2019, 10:50 a.m.

Hei, Varsinais-Suomen ELY-keskus siirtää asian hallintolain 21 §:n mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. t. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamo
  1. 5 years agoMay 2, 2019, 10:51 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Uusimaa <kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Tietopyyntönne
Date
May 7, 2019, 3:09 p.m.
Attachments

Hei, ohessa liitteenä pyytämänne aineisto, asian diaarinumerot ovat UUDELY/95/07.00/2010 ja UUDELY/6666/2015. Ystävällisin terveisin kirjaamo Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36, 00521 Helsinki Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B 5. krs Puhelinvaihde 0295 021 000 kirjaamo.uusimaa(a)ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/uusimaa<http://w...
From
ELY Kirjaamo Uusimaa <kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Tietopyyntönne
Date
May 7, 2019, 3:09 p.m.
Attachments

Hei, ohessa liitteenä pyytämänne aineisto, asian diaarinumerot ovat UUDELY/95/07.00/2010 ja UUDELY/6666/2015. Ystävällisin terveisin kirjaamo Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36, 00521 Helsinki Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B 5. krs Puhelinvaihde 0295 021 000 kirjaamo.uusimaa(a)ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/uusimaa<http://w...
  1. 5 years agoMay 7, 2019, 3:10 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  2. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 11:41 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  3. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 11:42 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  4. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 11:44 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.