Finanssivalvonnan toimivalta käskyttää ihmisiä?

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
"Talouselämä 19.2. 14:46 Finanssivalvonta muistuttaa perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin "tarpeellisiin" kyselyihin. "Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti", Fiva sanoo tiedotteessaan. " Finanssivalvonta on ollut tietoinen tiedotteen julkaisuhetkellä seuraavista tosiasioista: Nordea kerää tietoja suullisesti ihmisiltä, jotka eivät edes ole Nordean asiakkaita. Nordea lomakeversio 2.2.0 Asiakkaan perustiedot Asiakkaan varat yhteensä euroa: (sekä Nordeassa että muualla oleva kokonaisvarallisuus mm. tilit, sijoitukset, asunto-osakkeet ja kiinteistöt) Asiakkaan velat yhteensä (sekä Nordeassa, että muissa rahalaitoksissa olevat velat yhteensä) 1) Millä tavalla Finanssivalvonta perustelee Nordea tarvetta saada tietoonsa asiakkaan muut pankkisuhteet, sekä yksilöidyn kokonaisvarallisuuden? 2) Miksi Finanssivalvonta katsoo, ettei Nordea tarvitse näiden tietojen tallentamiseen ihmisen allekirjoitusta tai dokumenttia, jossa on päivämäärä? Nordeań Airi Koivisto on myöntänyt tämän menettelytavan olevan Nordean tulkinta "nimenomaisesta ja yksiselitteisestä suostumuksesta" 3) Miksi Finanssivalvonta yllyttää ihmisiä antamaan Nordealle tietoja "Kun pankilla on nämä asiat tiedossa, ei asiakkaan toiminta aiheuta turhia kyselyjä." , joita OP-ryhmä. Danske Bank, S-Pankki ja Handelsbanken eivät kysy omilta asiakkailtaan? 4) Nordean kysymykset on suunniteltu siten, että vastaamalla niihin, Nordea saa tiedon onko ihmisellä lainaa esimerkiksi OP-Ryhmässä, osakesalkku Danske Bankissa, suuria talletuksia S-Pankissa tai sijoitusvakuutus Handelsbankenissa. Miksi Finanssivalvonta pitää Nordean Airi Koiviston toteamusta "Olisit aina voinut pitää suusi kiinni" hyvänä pankkitapana? Laki luottolaitoksista 15:1 §

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Finanssivalvonnan toimivalta käskyttää ihmisiä? [#410]
Date
Dec. 7, 2016, 12:14 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
"Talouselämä 19.2. 14:46 Finanssivalvonta muistuttaa perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin "tarpeellisiin" kyselyihin. "Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti", Fiva sanoo tiedotteessaan. " Finanssivalvonta on ollut tietoinen tiedotteen julkaisuhetkellä seuraavista tosiasioista: Nordea kerää tietoja suullisesti ihmisiltä, jotka eivät edes ole Nordean asiakkaita. Nordea lomakeversio 2.2.0 Asiakkaan perustiedot Asiakkaan varat yhteensä euroa: (sekä Nordeassa että muualla oleva kokonaisvarallisuus mm. tilit, sijoitukset, asunto-osakkeet ja kiinteistöt) Asiakkaan velat yhteensä (sekä Nordeassa, että muissa rahalaitoksissa olevat velat yhteensä) 1) Millä tavalla Finanssivalvonta perustelee Nordea tarvetta saada tietoonsa asiakkaan muut pankkisuhteet, sekä yksilöidyn kokonaisvarallisuuden? 2) Miksi Finanssivalvonta katsoo, ettei Nordea tarvitse näiden tietojen tallentamiseen ihmisen allekirjoitusta tai dokumenttia, jossa on päivämäärä? Nordeań Airi Koivisto on myöntänyt tämän menettelytavan olevan Nordean tulkinta "nimenomaisesta ja yksiselitteisestä suostumuksesta" 3) Miksi Finanssivalvonta yllyttää ihmisiä antamaan Nordealle tietoja "Kun pankilla on nämä asiat tiedossa, ei asiakkaan toiminta aiheuta turhia kyselyjä." , joita OP-ryhmä. Danske Bank, S-Pankki ja Handelsbanken eivät kysy omilta asiakkailtaan? 4) Nordean kysymykset on suunniteltu siten, että vastaamalla niihin, Nordea saa tiedon onko ihmisellä lainaa esimerkiksi OP-Ryhmässä, osakesalkku Danske Bankissa, suuria talletuksia S-Pankissa tai sijoitusvakuutus Handelsbankenissa. Miksi Finanssivalvonta pitää Nordean Airi Koiviston toteamusta "Olisit aina voinut pitää suusi kiinni" hyvänä pankkitapana? Laki luottolaitoksista 15:1 §
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/410/up/ed8097b08d26e5dfd3fc9738efe6338fbc1fd101/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 5 months agoDec. 7, 2016, 12:14 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 5 months agoDec. 22, 2016, 1 a.m.: This request became overdue
From
Mika Lako
Subject
Re: Finanssivalvonnan toimivalta käskyttää ihmisiä? [#410]
Date
Jan. 12, 2017, 9:48 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Finanssivalvonnan toimivalta käskyttää ihmisiä?" (7.12.2016, #410) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 22 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 410 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 4 months agoJan. 12, 2017, 9:48 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: Finanssivalvonnan toimivalta käskyttää ihmisiä? [#410]
Date
Feb. 24, 2017, 9:22 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Finanssivalvonnan toimivalta käskyttää ihmisiä?" (7.12.2016, #410) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 65 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 410 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 24, 2017, 9:23 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: Re: Finanssivalvonnan toimivalta käskyttää ihmisiä? [#410]
Date
Sept. 21, 2017, 6:42 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Finanssivalvonnan toimivalta käskyttää ihmisiä?" (7.12.2016, #410) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 275 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 410 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 5 years, 8 months agoSept. 21, 2017, 6:43 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.