Finanssivalvonnan lehdistötiedotteen 17.2 virheellinen tieto

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Koska Finanssivalvonta korjaa tässä lehdistötiedotteessa annetun harhaanjohtavan tiedon? Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. / Finanssivalvonnan lehdistötiedote 17.2 Selvityksistä ei kuitenkaan ilmennyt, että tietojen kerääminen olisi pohjautunut ennakolta tehtyyn asiakassuhdekohtaiseen riskiarvioon, jonka jälkeen olisi kerätty kultakin asiakkaalta tuossa asiakassuhteessa tarpeelliset tiedot. Näin ollen yksittäisten kysymysten arvioiminen ei ole tarpeen. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 22.6.2016

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Finanssivalvonnan lehdistötiedotteen 17.2 virheellinen tieto [#411]
Date
Dec. 8, 2016, 11:40 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Koska Finanssivalvonta korjaa tässä lehdistötiedotteessa annetun harhaanjohtavan tiedon? Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. / Finanssivalvonnan lehdistötiedote 17.2 Selvityksistä ei kuitenkaan ilmennyt, että tietojen kerääminen olisi pohjautunut ennakolta tehtyyn asiakassuhdekohtaiseen riskiarvioon, jonka jälkeen olisi kerätty kultakin asiakkaalta tuossa asiakassuhteessa tarpeelliset tiedot. Näin ollen yksittäisten kysymysten arvioiminen ei ole tarpeen. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 22.6.2016
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/411/up/2d02fa460e56cccc672ef66d92160c98d3b36cfc/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 4 months agoDec. 8, 2016, 11:40 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 7 years, 4 months agoDec. 23, 2016, 1 a.m.: This request became overdue