Finanssivalvonnan kirjeenvaihto Central Bank of Ireland kanssa koskien SEB Lifea

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän diaarimerkinnät Finanssivalvonnan kirjeenvaihdosta Central Bank of Ireland kanssa koskien SEB Lifen vapaan tarjonnan nojalla suomalaisille kuluttajille tarjoamista henkivakuutuksista alkaen 1.7.2015. Onko Finanssivalvonta pyytänyt Central Bank of Ireland käynnistään menettelyn, jossa SEB Lifea velvoitetaan selvittämään toiminta, joka on vastoin suomalaistem henkivakuutettujen etuja. Finanssivalvonta voi tutustua menettelyyn, joka on jostain syystä katsottu Suomessa tarpeettomaksi The Central Bank of Ireland has a number of statutory codes of conduct. These codes of conduct are set out below: Consumer Protection Code The Consumer Protection Code 2006 (the Code) was introduced in August 2006 and it came fully into effect on 1 July 2007. https://www.centralbank.ie/docs/defau...

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Finanssivalvonnan kirjeenvaihto Central Bank of Ireland kanssa koskien SEB Lifea [#442]
Date
Aug. 9, 2017, 11:08 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaarimerkinnät Finanssivalvonnan kirjeenvaihdosta Central Bank of Ireland kanssa koskien SEB Lifen vapaan tarjonnan nojalla suomalaisille kuluttajille tarjoamista henkivakuutuksista alkaen 1.7.2015. Onko Finanssivalvonta pyytänyt Central Bank of Ireland käynnistään menettelyn, jossa SEB Lifea velvoitetaan selvittämään toiminta, joka on vastoin suomalaistem henkivakuutettujen etuja. Finanssivalvonta voi tutustua menettelyyn, joka on jostain syystä katsottu Suomessa tarpeettomaksi The Central Bank of Ireland has a number of statutory codes of conduct. These codes of conduct are set out below: Consumer Protection Code The Consumer Protection Code 2006 (the Code) was introduced in August 2006 and it came fully into effect on 1 July 2007. https://www.centralbank.ie/docs/defau...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/442/up/0d080e57699c7452e0750fc4a47bc4a43cce895b/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 5 years, 9 months agoAug. 9, 2017, 11:08 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.