FCTC COP7 Osallistujat

Pyynnön vastaanottaja:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto

Haluaisin tietää WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä Juhani Orelma
Otsikko FCTC COP7 Osallistujat [#363]
Päivämäärä 30. elokuuta 2016 kello 20.42
Vastaanottaja Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin tietää WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta.
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, Juhani Orelma
  1. 1 vuosi, 4 kuukauttaitten30. elokuuta 2016 kello 20.46: Käyttäjä Juhani Orelma lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Otsikko VS: FCTC COP7 Osallistujat [#363]
Päivämäärä 31. elokuuta 2016 kello 9.57
Tila Odotetaan vastausta

Hei, tietopyyntönne on saapunut STM:n kirjaamoon ja asian käsittelynumero on STM/3110/2016. yt. STM:n kirjaamo/Helena Aunela ---------------------------
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Juhani Orelma <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 30. elokuuta 2016 20:47 Vastaanottaja: STM Kirjaamo Aihe: FCTC COP7 Osallistujat [#363] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Haluaisin tietää WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Juhani Orelma <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/363/up/199c09...
  1. 1 vuosi, 4 kuukauttaitten31. elokuuta 2016 kello 9.58: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä meri.paavola@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Otsikko Vastaus: Tietopyyntö; WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta
Päivämäärä 6. syyskuuta 2016 kello 9.57
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Asia: Tietopyyntö; WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta Asianumero: STM/3110/2016 STM:n käsittelijä: Paavola Meri STM STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 63343 Hei, Kysymääsi valtuuskuntaa ei ole vielä nimitetty, minkä vuoksi emme voi tässä vaiheessa ilmoittaa kokoukseen osallistujia Suomen osalta. Ilmoitamme sinulle, kun valtuuskunta on nimitetty. Riittääkö tämä tieto vai haluatko valituskelpoisen päätöksen siitä, että tietoja ei voida vielä antaa? ystävällisin terveisin, Meri Paavola Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
  1. 1 vuosi, 4 kuukauttaitten6. syyskuuta 2016 kello 9.58: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä Juhani Orelma
Otsikko Re: Vastaus: Tietopyyntö; WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta [#363]
Päivämäärä 11. syyskuuta 2016 kello 9.20
Vastaanottaja Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Tämä tieto riittää, kiitos Ystävällisin terveisin Juhani Orelma Pyynnön numero: 363 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Juhani Orelma << Osoite poistettu >>
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/363/up/199c09...
  1. 1 vuosi, 4 kuukauttaitten11. syyskuuta 2016 kello 9.20: Käyttäjä Juhani Orelma lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 1 vuosi, 4 kuukauttaitten16. syyskuuta 2016 kello 10.05: Käyttäjä Juhani Orelma asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.