FCTC COP7 Osallistujat

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Haluaisin tietää WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta.

Messages in this request

From
Juhani Orelma
Subject
FCTC COP7 Osallistujat [#363]
Date
Aug. 30, 2016, 8:42 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin tietää WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Juhani Orelma <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/363/up/199c099e2e68e1c185a845dc4ee5491f30a2e751/
Kind Regards, Juhani Orelma
  1. 4 years, 1 month agoAug. 30, 2016, 8:46 p.m.: Juhani Orelma sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VS: FCTC COP7 Osallistujat [#363]
Date
Aug. 31, 2016, 9:57 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, tietopyyntönne on saapunut STM:n kirjaamoon ja asian käsittelynumero on STM/3110/2016. yt. STM:n kirjaamo/Helena Aunela ---------------------------
  1. 4 years, 1 month agoAug. 31, 2016, 9:58 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
meri.paavola@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus: Tietopyyntö; WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta
Date
Sept. 6, 2016, 9:57 a.m.
Status
Request resolved

Asia: Tietopyyntö; WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta Asianumero: STM/3110/2016 STM:n käsittelijä: Paavola Meri STM STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 63343 Hei, Kysymääsi valtuuskuntaa ei ole vielä nimitetty, minkä vuoksi emme voi tässä vaiheessa ilmoittaa kokoukseen osallistujia Suomen osalta. Ilmoitamme sinulle, kun valtuuskunta on nimitetty. Riittääkö tämä tieto vai haluatko valituskelpoisen päätöksen siitä, että tietoja ei voida vielä antaa? ystävällisin terveisin, Meri Paavola Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
  1. 4 years, 1 month agoSept. 6, 2016, 9:58 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
Juhani Orelma
Subject
Re: Vastaus: Tietopyyntö; WHOn tupakkapuitesopimuksen COP7 kokouksen osallistujat Suomen osalta [#363]
Date
Sept. 11, 2016, 9:20 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Tämä tieto riittää, kiitos Ystävällisin terveisin Juhani Orelma Pyynnön numero: 363 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Juhani Orelma << Osoite poistettu >>
  1. 4 years, 1 month agoSept. 11, 2016, 9:20 a.m.: Juhani Orelma sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 4 years, 1 month agoSept. 16, 2016, 10:05 a.m.: Juhani Orelma set status to 'Tietoa ei ole'.