Falkö Fjärdenin jätevesiputken dokumentteja

Request to:
Kemiönsaaren Vesi, Infrapäällikkö Roger Hakalax
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyytäisin sähköisenä jäljennöksenä seuraavat Falkö Fjärdenin jätevesiputkeen liittyvät dokumentit: Invånarinitiativ, ställningstagande..., Skrivelse i anledning av... ja Skrivelse 3.3.2013, reninsverket i Dalsbruk...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Falkö Fjärdenin jätevesiputken dokumentteja [#313]
Date
March 16, 2016, 3:59 p.m.
To
Kemiönsaaren Vesi, Infrapäällikkö Roger Hakalax
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin sähköisenä jäljennöksenä seuraavat Falkö Fjärdenin jätevesiputkeen liittyvät dokumentit: Invånarinitiativ, ställningstagande..., Skrivelse i anledning av... ja Skrivelse 3.3.2013, reninsverket i Dalsbruk...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/313/up/42ec5ec1949a725b6551ca326e6db3ceb932caf3/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoMarch 23, 2016, 1:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaaren Vesi, Infrapäällikkö Roger Hakalax.
From
roger.hakalax@kimitoon.fi – Kemiönsaaren Vesi, Infrapäällikkö Roger Hakalax
Subject
SV: Falkö Fjärdenin jätevesiputken dokumentteja [#313]
Date
March 23, 2016, 5:38 p.m.
Status
Awaiting response

Pyydettyäjä asiakirjoja pitää yksilöidä. Saatte sen jälkeen tulla toimistoon tutustumaan niihin. Tämän tyyppiset asiakirjat sisältävä yleensä henkilötietoja joita ei voida jakaa muille kun viranomaisille. Roger
  1. 4 years, 6 months agoMarch 30, 2016, 3:53 p.m.: Received an email from Kemiönsaaren Vesi, Infrapäällikkö Roger Hakalax.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: SV: Falkö Fjärdenin jätevesiputken dokumentteja [#313]
Date
April 1, 2016, 12:47 p.m.
To
Kemiönsaaren Vesi, Infrapäällikkö Roger Hakalax

Hyvä Roger Hakalax, Pyydän tässä tiedostossa yksilöidyt dokumentit https://tietopyynto.fi/files/foi/284/..., eli: Invånarinitiativ, ställningstagande..., Skrivelse i anledning av... ja Skrivelse 3.3.2013, reninsverket i Dalsbruk... Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, olen pyytänyt 16. maaliskuuta 2016 kello 15:59 julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 313 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 5 months agoApril 1, 2016, 12:47 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaaren Vesi, Infrapäällikkö Roger Hakalax.