This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Euroclearin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden valvonta.

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Euroclearin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden valvonta. Saisinko tämän asian käsittelytietot Finanssivalvonnan diaarista. Nordea on jättänyt tilittämättä osingot myös keväältä 2017. Nordea asetti tilityksen ehdoksi, että minun pitäisi irtisanoa sopimus, jota ei ole olemassa. Ainakaan sellaista Nordea tai UB-hybriidi ei ole vaatimuksesta huolimatta esittänyt. Ilmoitus väärinkäyttöepäilystä FIVA 14/00 07/2015 Mika Lako <<email address>> 30.11.2016 -> Leena.Villman-., <<email address>> Vaadi tilinhoitaja[yhteisö] Nordeaa esittämään asiakirjan, jonka nojalla arvo-osuustilin 02 2000 0000106040613 9 osingot on maksettu pankkitilille 120030-13664. Mikäli asiakirjaa ei löydy, on Nordea maksanut osingot väärälle tilille ja on velvollinen korvaamaan Raimo Lakon kuolinpesälle aiheutetun vahingon.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Euroclearin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden valvonta. [#465]
Date
Sept. 14, 2017, 11:23 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Euroclearin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden valvonta. Saisinko tämän asian käsittelytietot Finanssivalvonnan diaarista. Nordea on jättänyt tilittämättä osingot myös keväältä 2017. Nordea asetti tilityksen ehdoksi, että minun pitäisi irtisanoa sopimus, jota ei ole olemassa. Ainakaan sellaista Nordea tai UB-hybriidi ei ole vaatimuksesta huolimatta esittänyt. Ilmoitus väärinkäyttöepäilystä FIVA 14/00 07/2015 Mika Lako <<sähköpostiosoite>> 30.11.2016 -> Leena.Villman-., <<sähköpostiosoite>> Vaadi tilinhoitaja[yhteisö] Nordeaa esittämään asiakirjan, jonka nojalla arvo-osuustilin 02 2000 0000106040613 9 osingot on maksettu pankkitilille 120030-13664. Mikäli asiakirjaa ei löydy, on Nordea maksanut osingot väärälle tilille ja on velvollinen korvaamaan Raimo Lakon kuolinpesälle aiheutetun vahingon. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/465/up/853eba0f53e6ef7f69978d1ef6fc4900528e5da2/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 5 years, 8 months agoSept. 14, 2017, 11:24 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Euroclearin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden valvonta. [#465]
Date
Oct. 4, 2017, 1:53 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Euroclearin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden valvonta." (14.9.2017, #465) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 7 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 465 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 5 years, 8 months agoOct. 4, 2017, 1:53 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
merja.lehtimaki@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
FW: Euroclearin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden valvonta. [#465]
Date
Oct. 12, 2017, 11:06 a.m.

Hyvä Mika Lako, Olemme vastanneet tietopyyntöönne (#465) lähettämällä sähköpostin 26.9.2017 antamaanne osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Asian käsittely Finanssivalvonnassa on päättynyt. Ystävällisin terveisin, Merja Lehtimäki Lakimies | Jurist | Legal Advisor Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5529 | www.finanssivalvonta.fi
  1. 5 years, 7 months agoOct. 12, 2017, 11:07 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.