Euroclear Finlandin toimilupaprosessi

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Hei, julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Euroclear Finlandin toimilupa pitäisi uudistaa syksyllä 2017. Tämä oli yksi perustelu arvo-osuusjärjestelmän uudistamistarpeen kiireellisyydelle. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että Suomen oli pakko tehdä kiistelty lainsäädäntö hallintarekisteristä, jotta Euroclear voi saada jatkoa toimiluvalleen. / KSML 8.5.2017 Onko tästä toimilupamenettelystä mahdollista saada tarkempaa tietoa, esimerkiksi aikataulua? Tieto toimiluvan määräaikaisuudesta oli ainakin minulle yllättävä uutinen.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Euroclear Finlandin toimilupaprosessi [#429]
Date
May 15, 2017, 11:50 a.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Euroclear Finlandin toimilupa pitäisi uudistaa syksyllä 2017. Tämä oli yksi perustelu arvo-osuusjärjestelmän uudistamistarpeen kiireellisyydelle. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että Suomen oli pakko tehdä kiistelty lainsäädäntö hallintarekisteristä, jotta Euroclear voi saada jatkoa toimiluvalleen. / KSML 8.5.2017 Onko tästä toimilupamenettelystä mahdollista saada tarkempaa tietoa, esimerkiksi aikataulua? Tieto toimiluvan määräaikaisuudesta oli ainakin minulle yllättävä uutinen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/429/up/902c42cbb63ed5ccc05f309a31df30ba9e8bfc57/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 1 month agoMay 15, 2017, 11:51 a.m.: Mika Lako sent a message to Valtiovarainministerio.
  2. 7 years agoMay 30, 2017, 1 a.m.: This request became overdue