Euroclear Finlandin omavalvonta.

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Onko Euroclear Finland ilmoittanut Finanssivalvonnalle, että he eivät pysty toimittamaan asiakirjoja, joihin allaoleva sähköposti tammikuulta 2015 viittaa? Asia on tosin tuttu Finanssivalvonnalle esimerkiksi tammikuulta 2015, kesältä 2015, tammikuulta 2016 (luettelo ei ole täydellinen) Todettakoon, että Euroclear Finlandin lakimies väittää käyneensä alkuvuodesta 2017 dokumentit läpi ja heidän mielestään kaikki asiakirjat täyttävät ne vaatimukset, joita luotettavalle arvo-osuusjärjestelmälle Suomessa tai Belgiassa voidaan asettaa. Tosin tämä väite on asianosaisen väite, jonka tarkistamisen Euroclear Finland ei ole tarjonnut minulle mahdollisuutta. Asiaan liittyvästä asiakirjasta, jonka esitin tammikuussa 2015 Danskessa puuttui esimerkiksi ihmisen henkilötunnus., joten asiakkaan todentaminen ei täytä rahanpesulain vaatimuksia. Sähköpostissa mainittu "pankkien välinen järjestelmä" on Euroclearin järjestelmä. Euroclearin vastuulla on tarkistaa, että siirron suorittajalla on asianmukainen valtakirja. X:X <<name and email address>> 16.1.2015 -> minä Hei Mika. Selvittelin pyytämääsi 8.1.2009 tapahtunutta kokotilinsiirtoa meiltä Nordea Pankkiin. Kokonaisen arvo-osuustilin siirto (kokotilinsiirto) tapahtuu siten, että asiakas antaa siirtovaltakirjan arvo-osuustilin vastaanottavalle pankille (tässä tapauksessa Nordea). Valtakirjan vastaanottanut pankki siirtää kyseisen säilytystilin kokonaisuudessaan järjestelmiä pitkin eli valtakirjaa ei toimiteta luovuttavalle pankille. Siirto kestää 5 pankkipäivää. Isäsi tapauksessa on kokotilinsiirtotoimeksianto syötetty pankkien väliseen järjestelmään 30.12.2008 ja siirto on tapahtunut 8.1.2009. Dokumentaation tästä eli kaipaamasi valtakirjan tai muu toimeksiannon pitäisi löytyä Nordeasta - Danskeen sitä ei tuolloin ole toimitettukaan. Hyvää viikonloppua! Ystävällisin terveisin / Best regards X.X Team Manager Private Banking

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Euroclear Finlandin omavalvonta. [#461]
Date
Sept. 11, 2017, 11:35 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Euroclear Finland ilmoittanut Finanssivalvonnalle, että he eivät pysty toimittamaan asiakirjoja, joihin allaoleva sähköposti tammikuulta 2015 viittaa? Asia on tosin tuttu Finanssivalvonnalle esimerkiksi tammikuulta 2015, kesältä 2015, tammikuulta 2016 (luettelo ei ole täydellinen) Todettakoon, että Euroclear Finlandin lakimies väittää käyneensä alkuvuodesta 2017 dokumentit läpi ja heidän mielestään kaikki asiakirjat täyttävät ne vaatimukset, joita luotettavalle arvo-osuusjärjestelmälle Suomessa tai Belgiassa voidaan asettaa. Tosin tämä väite on asianosaisen väite, jonka tarkistamisen Euroclear Finland ei ole tarjonnut minulle mahdollisuutta. Asiaan liittyvästä asiakirjasta, jonka esitin tammikuussa 2015 Danskessa puuttui esimerkiksi ihmisen henkilötunnus., joten asiakkaan todentaminen ei täytä rahanpesulain vaatimuksia. Sähköpostissa mainittu "pankkien välinen järjestelmä" on Euroclearin järjestelmä. Euroclearin vastuulla on tarkistaa, että siirron suorittajalla on asianmukainen valtakirja. X:X <<nimi ja sähköpostiosoite>> 16.1.2015 -> minä Hei Mika. Selvittelin pyytämääsi 8.1.2009 tapahtunutta kokotilinsiirtoa meiltä Nordea Pankkiin. Kokonaisen arvo-osuustilin siirto (kokotilinsiirto) tapahtuu siten, että asiakas antaa siirtovaltakirjan arvo-osuustilin vastaanottavalle pankille (tässä tapauksessa Nordea). Valtakirjan vastaanottanut pankki siirtää kyseisen säilytystilin kokonaisuudessaan järjestelmiä pitkin eli valtakirjaa ei toimiteta luovuttavalle pankille. Siirto kestää 5 pankkipäivää. Isäsi tapauksessa on kokotilinsiirtotoimeksianto syötetty pankkien väliseen järjestelmään 30.12.2008 ja siirto on tapahtunut 8.1.2009. Dokumentaation tästä eli kaipaamasi valtakirjan tai muu toimeksiannon pitäisi löytyä Nordeasta - Danskeen sitä ei tuolloin ole toimitettukaan. Hyvää viikonloppua! Ystävällisin terveisin / Best regards X.X Team Manager Private Banking Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/461/up/67db9bcffdac794d0dbb4eff892e017a1a655d1b/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 8 months agoSept. 11, 2017, 11:36 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Euroclear Finlandin omavalvonta. [#461]
Date
Sept. 27, 2017, 10:29 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Euroclear Finlandin omavalvonta." (11.9.2017, #461) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 461 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 8 months agoSept. 27, 2017, 10:30 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.