Euroclear Finlandin avoimet säännöt valitusten käsittelyä varten

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Toimittaisitteko minulle Euroclear Finlandin avoimet säännöt valitusten käsittelyä varten, sekä tiedon, koska Euroclear Finland on toimittanut nämä EU-direktiivin 32 artiklan 2 momentin vaatimat säännöt Finanssivalvonnalle. Ilmeisesti säännöt on pitänyt toimittaa Finanssivalvonnalle viimeistään 21.7.2017, jota Finanssivalvonta voi suoriutua Euroclear Finlandin lakisääteisestä valvontatehtävästään. Pyydän näitä sääntöjä viranomaiselta, koska olen nyt kolme kertaa yrittänyt pyytää dokumentaatioa valitusmenettelystä Eurclear Finlandilta - siinä onnistumatta. Haluan tietää, mitä säännöt sanovat tilanteesta, jossa arvopaperikeskus ja tilinhoitaja eivät pysty toimittamaan lakisääteisiä asiakirjoja ja ovat haluttomia antamaa asiasta asianmukaista dokumentaatiota.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Euroclear Finlandin avoimet säännöt valitusten käsittelyä varten [#485]
Date
Nov. 1, 2017, 11:26 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Toimittaisitteko minulle Euroclear Finlandin avoimet säännöt valitusten käsittelyä varten, sekä tiedon, koska Euroclear Finland on toimittanut nämä EU-direktiivin 32 artiklan 2 momentin vaatimat säännöt Finanssivalvonnalle. Ilmeisesti säännöt on pitänyt toimittaa Finanssivalvonnalle viimeistään 21.7.2017, jota Finanssivalvonta voi suoriutua Euroclear Finlandin lakisääteisestä valvontatehtävästään. Pyydän näitä sääntöjä viranomaiselta, koska olen nyt kolme kertaa yrittänyt pyytää dokumentaatioa valitusmenettelystä Eurclear Finlandilta - siinä onnistumatta. Haluan tietää, mitä säännöt sanovat tilanteesta, jossa arvopaperikeskus ja tilinhoitaja eivät pysty toimittamaan lakisääteisiä asiakirjoja ja ovat haluttomia antamaa asiasta asianmukaista dokumentaatiota.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/485/up/593771eea82514799cf40d22cc6ba41cc839ab2e/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 8 months agoNov. 1, 2017, 11:27 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Euroclear Finlandin avoimet säännöt valitusten käsittelyä varten [#485]
Date
Nov. 9, 2017, 8:15 a.m.
Status
Request resolved

Hei, kiitos yhteydenotostasi. Pyydät viestissäsi Finanssivalvonnalta Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä EFi) EU:n arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2014) 32 artiklan 2 –kohdan mukaisia avoimia sääntöjä valitusten käsittelyä varten. Mikäli haluat tehdä valituksen EFille sen toiminnasta, yhtiön kotisivuilta löytyy jo nykyisin ohjeet valitusten tekemiseen: https://www.euroclear.com/en/contact-... Mitä tulee viittaamiisi EU:n arvopaperikeskusasetuksen tarkoittamiin avoimiin sääntöihin, toteaa Finanssivalvonta, että kyseinen artikla tulee EU:n alueella toimiviin arvopaperikeskuksiin, ja siten myös EFiin, sovellettavaksi vasta, kun arvopaperikeskuksille on myönnetty asetuksen mukaiset uudet toimiluvat. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5389,| Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte...
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Euroclear Finlandin avoimet säännöt valitusten käsittelyä varten [#485]
Date
Nov. 9, 2017, 8:15 a.m.

Hei, kiitos yhteydenotostasi. Pyydät viestissäsi Finanssivalvonnalta Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä EFi) EU:n arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2014) 32 artiklan 2 –kohdan mukaisia avoimia sääntöjä valitusten käsittelyä varten. Mikäli haluat tehdä valituksen EFille sen toiminnasta, yhtiön kotisivuilta löytyy jo nykyisin ohjeet valitusten tekemiseen: https://www.euroclear.com/en/contact-... Mitä tulee viittaamiisi EU:n arvopaperikeskusasetuksen tarkoittamiin avoimiin sääntöihin, toteaa Finanssivalvonta, että kyseinen artikla tulee EU:n alueella toimiviin arvopaperikeskuksiin, ja siten myös EFiin, sovellettavaksi vasta, kun arvopaperikeskuksille on myönnetty asetuksen mukaiset uudet toimiluvat. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5389,| Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte...
  1. 6 years, 8 months agoNov. 9, 2017, 8:16 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 8 months agoNov. 9, 2017, 8:16 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  3. 5 years, 3 months agoApril 6, 2019, 11:04 a.m.: Mika Lako set status to 'Tietopyyntö onnistui'.