EU-direktiivin edellyttämä Euroclear Finlandin prosessien vuotuinen valvonta

Pyynnön vastaanottaja:
Finanssivalvonta
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Vastaus myöhässä
Palautettava ennen:
16. helmikuuta 2019 - 4 päivää, 23 tuntia  TENTENTEten
Pyynnön yhteenveto
Toimittaisitteko asiakirjat, joista ilmenee kuinka Finanssivalvonta on alkaen vuodesta 2015 suorittanut vuotuisen Euroclear Finlandin tarkastuksen prosessien osalta. Aikaan olin Helsingin pörssin toimitusjohtajan vierailukäynnillä Kauppakorkeakoulussa. Tuollon HEX vastasi optioiden selvitystoiminnasta, kuten Nasdaq vastaa tänä päivänä Baltian pörssien osakekaupan selvitystoiminnasta. Toimitusjohtaja piti optiopörssin suurimpana riskinä sitä, että joku ulkopuolinen pystyy käymään kauppaa pörssissä ja siirtämään rahat omaan taskuunsa. Säädösten mukaan kun selvitystoiminnasta vastaava pörssi maksaa vastapuolen vahingot, jos tilinhoitajalla ei ole varaa maksaa mahdollisia miljardisaatavia. Arvopaperikeskusten valvonta 22 artikla Uudelleentarkastelu ja arviointi 1. Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen arvopaperikeskuksen tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava riskejä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua, ja riskejä, joita se luo arvopaperimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Mika Lako
Otsikko
EU-direktiivin edellyttämä Euroclear Finlandin prosessien vuotuinen valvonta [#713]
Päivämäärä
2. helmikuuta 2019 kello 8.26
Vastaanottaja
Finanssivalvonta
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Toimittaisitteko asiakirjat, joista ilmenee kuinka Finanssivalvonta on alkaen vuodesta 2015 suorittanut vuotuisen Euroclear Finlandin tarkastuksen prosessien osalta. Aikaan olin Helsingin pörssin toimitusjohtajan vierailukäynnillä Kauppakorkeakoulussa. Tuollon HEX vastasi optioiden selvitystoiminnasta, kuten Nasdaq vastaa tänä päivänä Baltian pörssien osakekaupan selvitystoiminnasta. Toimitusjohtaja piti optiopörssin suurimpana riskinä sitä, että joku ulkopuolinen pystyy käymään kauppaa pörssissä ja siirtämään rahat omaan taskuunsa. Säädösten mukaan kun selvitystoiminnasta vastaava pörssi maksaa vastapuolen vahingot, jos tilinhoitajalla ei ole varaa maksaa mahdollisia miljardisaatavia. Arvopaperikeskusten valvonta 22 artikla Uudelleentarkastelu ja arviointi 1. Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen arvopaperikeskuksen tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava riskejä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua, ja riskejä, joita se luo arvopaperimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Mika Lako
  1. 2 viikkoa, 4 päivää sitten2. helmikuuta 2019 kello 8.27: Käyttäjä Mika Lako lähetti viestin viranomaiselle Finanssivalvonta.