This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

EU-direktiivin edellyttämä Euroclear Finlandin prosessien vuotuinen valvonta

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Toimittaisitteko asiakirjat, joista ilmenee kuinka Finanssivalvonta on alkaen vuodesta 2015 suorittanut vuotuisen Euroclear Finlandin tarkastuksen prosessien osalta. Aikaan olin Helsingin pörssin toimitusjohtajan vierailukäynnillä Kauppakorkeakoulussa. Tuollon HEX vastasi optioiden selvitystoiminnasta, kuten Nasdaq vastaa tänä päivänä Baltian pörssien osakekaupan selvitystoiminnasta. Toimitusjohtaja piti optiopörssin suurimpana riskinä sitä, että joku ulkopuolinen pystyy käymään kauppaa pörssissä ja siirtämään rahat omaan taskuunsa. Säädösten mukaan kun selvitystoiminnasta vastaava pörssi maksaa vastapuolen vahingot, jos tilinhoitajalla ei ole varaa maksaa mahdollisia miljardisaatavia. Arvopaperikeskusten valvonta 22 artikla Uudelleentarkastelu ja arviointi 1. Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen arvopaperikeskuksen tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava riskejä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua, ja riskejä, joita se luo arvopaperimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
EU-direktiivin edellyttämä Euroclear Finlandin prosessien vuotuinen valvonta [#713]
Date
Feb. 2, 2019, 8:26 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Toimittaisitteko asiakirjat, joista ilmenee kuinka Finanssivalvonta on alkaen vuodesta 2015 suorittanut vuotuisen Euroclear Finlandin tarkastuksen prosessien osalta. Aikaan olin Helsingin pörssin toimitusjohtajan vierailukäynnillä Kauppakorkeakoulussa. Tuollon HEX vastasi optioiden selvitystoiminnasta, kuten Nasdaq vastaa tänä päivänä Baltian pörssien osakekaupan selvitystoiminnasta. Toimitusjohtaja piti optiopörssin suurimpana riskinä sitä, että joku ulkopuolinen pystyy käymään kauppaa pörssissä ja siirtämään rahat omaan taskuunsa. Säädösten mukaan kun selvitystoiminnasta vastaava pörssi maksaa vastapuolen vahingot, jos tilinhoitajalla ei ole varaa maksaa mahdollisia miljardisaatavia. Arvopaperikeskusten valvonta 22 artikla Uudelleentarkastelu ja arviointi 1. Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen arvopaperikeskuksen tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava riskejä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua, ja riskejä, joita se luo arvopaperimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Mika Lako
From
kirjaamo@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Sähköpostinne on vastaanotettu / Vi har mottagit er e-post / Your e-mail has been received
Date
Feb. 2, 2019, 8:26 a.m.

Sähköpostinne on vastaanotettu. Ystävällisin terveisin, Kirjaamo (Finanssivalvonnan asiakkaat) Avoinna arkisin klo 9.00–16.00, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona klo 9.00–13.30. www.finanssivalvonta.fi<http://www... Vi har mottagit er e-post. Med vänlig hälsning, Registreringskontor (Finansinspektionens kunder) Öppettider vardagar 9.00–16.00, utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9.00–13.30. www.finansinspektionen.fi<http://w... Your e-mail has been received. Best regards, Register office (FIN-FSA customers) Open weekdays 9.00–16.00, except on Maundy Thursday and New year's Eve 9.00–13.30. www.fin-fsa.fi<http://www.fin-fsa....
  1. 5 years, 4 months agoFeb. 2, 2019, 8:27 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
FW: EU-direktiivin edellyttämä Euroclear Finlandin prosessien vuotuinen valvonta [#713]
Date
Feb. 7, 2019, 3 p.m.

Hei, kiitos viestistäsi. Olet viestissäsi pyytänyt toimittamaan asiakirjat, joista ilmenee, kuinka Finanssivalvonta (jäljempänä Fiva) on alkaen vuodesta 2015 suorittanut vuotuisen Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä EFi) tarkastuksen prosessien osalta. Viittaat EU:n arvopaperikeskusasetuksen 22 artiklan mukaiseen vuotuiseen arviointiin. Vastauksenaan Fiva toteaa seuraavan. Fivan suorittamat tarkastukset ja näihin liittyvät arviot ja selvitykset eivät lähtökohtaisesti ole julkisia. Pyytämiesi asiakirjojen osalta toteamme vielä, että EU:n arvopaperikeskusasetuksen 22 artiklan mukaisia arvioita EFi:stä ei vielä ole tehty, koska yhtiölle ei ole vielä myönnetty asetuksen mukaista toimilupaa. Asian diaarinumero Finanssivalvonnassa on FIVA/9/04.03/2019. yst. terv. Markku Koponen/Finanssivalvonta
  1. 5 years, 3 months agoMarch 19, 2019, 12:17 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  2. 5 years, 3 months agoMarch 19, 2019, 12:22 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.