This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

ESPERI CARE oy dokumentit

Request to:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotteen ESPERI CARE oy liittyvistä asioista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
ESPERI CARE oy dokumentit [#577]
Date
April 13, 2018, 10:32 a.m.
To
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen ESPERI CARE oy liittyvistä asioista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 6 months agoApril 13, 2018, 10:33 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: ESPERI CARE oy dokumentit [#577]
Date
April 13, 2018, 11:57 a.m.
Status
Awaiting response

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne Konkurrens- och konsumentverket har tagit emot er e-post Finnish Competition and Consumer Authority has received your e-mail
  1. 2 years, 6 months agoApril 13, 2018, 11:58 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: ESPERI CARE oy dokumentit [#577]
Date
April 13, 2018, 12:05 p.m.

Tietopyyntönne on kirjattu Kilpailu- ja kuluttajaviraston diaariin KKV/406/07.01.04/2018 Ystävällisin terveisin, Tuija Ajanti tietopalvelusihteeri Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) Suora numero: +358 29 505 3110 Puhelinvaihde: +358 29 505 3000 Postiosoite: PL 5, 00531 Helsinki Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A www.kkv.fi Twitter: @kkv_uutiset 
  1. 2 years, 6 months agoApril 13, 2018, 12:06 p.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
=?utf-8?b?U3lyasOkbMOkIFNhbm5hIChLS1Yp?= <sanna.syrjala@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VL: ESPERI CARE oy dokumentit [#577]
Date
April 17, 2018, 5:01 p.m.
Attachments

Hei, Olette tehnyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolle asiakirjapyynnön, jolla pyydätte diaariotteen ESPERI CARE Oy:öön liittyvistä asioista. Asiakirjapyyntönne on kirjattu KKV:n diaariin nrolla KKV/406/07.01.04/2018. KKV:n diaarista löytyi kaksi yrityskauppa-asiaa, joissa Esperi Care Oy on ollut yrityskaupan osapuolena sekä yksi Esperiä koskeva hankinta-asia. Toimitan ohessa asiaotteet näistä. Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin. Ystävällisin terveisin, Sanna Syrjälä | tutkimuspäällikkö, yrityskauppavalvonta 029 505 3385 | <<sähköpostiosoite>> Twitter | LinkedIn Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) Vaihde: 029 505 3000 | Siltasaarenkatu 12 A, PL 5, 00531 Helsinki Seuraa: Twitter @kkv_uutiset | kkv.fi/ajankohtaista
  1. 2 years, 6 months agoApril 17, 2018, 5:02 p.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.